İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. Dönem, 8. Olağan 2. Birleşim Meclis toplantısını 23.11.2020 Pazartesi günü saat 17.30' da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşerilerimize saygıyla duyurulur.

               

G Ü N D E M                /

            1- Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 332 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 mali yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesi konusunun müzakeresi. 

           

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı