T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. Dönem, 1. Olağan meclis toplantısını 06.01.2021 Çarşamba günü, saat 17.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

GÜNDEM MADDELERİ /

            1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi.

2- İlimiz Merkez İlçeye bağlı Andız, Geven ve Zığra Mahallelerinde yapılacak olan, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca bilirkişi üye seçimleri yapılması konusunun müzakeresi,

3- Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 312 sayılı kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan Kent Parkı isminin “Şehit Yaşar Çakır Kent Parkı” olarak değiştirilmesi talebi konusunun müzakeresi.

4- Korona Virüsü salgınının ekonomiye etkisi kapsamında yerel esnafımızın düzenli faaliyetlerine destek olunması amacıyla bazı abonelerin katı atık bedellerinin su kullanım ücreti üzerinden hesaplanması ile diğer katı atık abonelerinin (meskenler hariç) taksit ödeme sürelerinin Mayıs ve Kasım ayı olarak belirlenmesi konusunun müzakeresi.

5- İlimiz merkez Yenidoğan Mahallesinde bulunan "Sinerji Sokağın" eski ismi olan "Gire Sokak" olarak değiştirilmesi, "Kafkas Sokak" isminin "Kafkas Caddesi" olarak değiştirilmesi "Ragıp Gümüşpala Caddesi" isminin "Orgeneral Ragıp Gümüşpala Caddesi" olarak değiştirilmesi ile 100. Yıl Mahallesindeki ''2. Poyraz'' sokağa “Hasan BAŞTUĞ" isminin verilmesi konusunun müzakeresi.

6- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince Şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

7- 2021 yılı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Tespiti konusunun müzakeresi.

8- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan, İlimiz Parmakören ve Yıldırım Beyazıt Mahallerinde bulunan, arsa vasıflı taşınmazların  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı modeli ile ihale edilmesi veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere sözleşme imzalanması vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

9- Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 10 no.lu kararıyla, 2.500,00 TL olarak belirlenen yangın hidrantı bedelinin, günümüz şartlarına uygun olarak güncellenerek 3.500,00 TL olarak belirlenmesi konusunun müzakeresi.

10- Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait Servis Araçları “S Plaka” Yönetmeliği, Ticari Taksi (T Plaka) Yönetmeliği ve Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

11- Belediye Meclisimizin 02.12.2020 tarih ve 390 sayılı kararıyla, Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen; T.C Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği konusunun müzakeresi.

12-Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bulunan Numarataj Servisinin Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesine geçmesi sebebiyle, yeniden düzenlenen Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 144 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Siner Mahallesi 17.Ö.3 pafta, 51 ada, 31 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konususun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 20.K.2 pafta 226 ada 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

16- İlimiz merkez Enne Mahallesi 50.K.I.C pafta 125 ada 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta 1682 ada 93 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5488, 5489, 5411 parsel bölgelerinde İlave İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi.

19-  İlimiz merkez Çalca Mahallesi 1185, 1186, 1961 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20-  İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3554 ada, 45 parsel alanında yol alanı ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

21- Kütahya kenti batı bölgesi Uydukent imar planlarının bulunduğu bölgede ada ayırma çizgileriyle ilgili uygulamalar konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 156 ada, 1, 2 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 97 ada, 2 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24- İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B2C, J24A11B2D, J24A11B3A, J24A11B3B paftalarda, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genişleme Alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde, J24A11B1B, J24A11B1C, J24A11B2A, J24A11B2B, J24A11B2C, J24A11B2D,  J24A11B3A, J24A11B3B paftalarda, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez Yerleşke Alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26- İlimiz merkez Siner Mahallesi Yerleşik Alanı imar planlarının güneyinde, 1. OSB yolu üzerinde Asfalt Üretim Plenti ve ilgili tesislerinin yapımına yönelik ilave imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi.

27- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 454 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi.

28- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1857 (554) adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

29- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 559 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

30- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 560 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

31- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 552 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

32- İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesinde, 1470 parsel alanına bitişik Belediye Hizmet Alanı oluşturulmasına ilişkin imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

33- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654, 655 ada, 101, 11, 13, 15 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

34- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 287, 289 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

35- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3976 ada, 206 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı