İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 6.dönem 1. olağan toplantısını 03/01/2014 CUMA günü Saat 19.00'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / BİLGİLENDİRME:İlimiz, merkez, Ilıca Kaplıcalarında bulunan Otel Harlek Tesisleri konusunda Belediye Meclisine bilgi verilmesi; 1-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu' na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması, (gizli oylama) 2-Sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi, 3-Dolu kadro derece değişikliği konusunun müzakeresi, 4-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde Trafik Zabıtası olarak görevlendirilen Kemal Sabri SARIYILDIZ' a zabıta ve itfaiye personeline ödenen fazla mesai ücretinin fiilen yaptığı işlerden dolayı ödenmesi konusunun müzakeresi, 5-5957 Sayılı Hal Kanunu gereğince alınacak 2014 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi, 6-İlimiz, merkez, Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.Ö.I – 24.Ö.II pafta,117 parsel numaralı taşınmazlar ile aynı paftada Çalca Mahallesi, 144, 510 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 7-Sümer Holding A.Ş.Genel Müdürlüğü Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığından Belediyemize devri uygun görülen Çalca ve Bosna-i Cedit Mahallesinde bulunan toplam 30 adet taşınmazın satın alma bedelinin son taksidinin 26.06.2014 tarihinden önce ödenip ödenmemesi konusunun müzakeresi, 8-İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi 21.M.II pafta, 222 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 9-İlimiz, merkez, Yunus Emre Mahallesi, Haymeana Caddesi üzeri Mekke Camii parseli bitişiğindeki alana büfe yapılması ve tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 10-İlimiz, merkez, Ilıca Kaplıcalarında bulunan Otel Harlek Tesisleri konusunun müzakeresi, 11-İlimiz, şehiriçi toplu taşımada örgün eğitim haricinde kalan indirimli öğrenci kartlarından yararlanacak kişiler için (açık lise,açık öğretim fakültesi vb.) gerekli kriterlerin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 12-İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 39 pafta, 2988 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusun un müzakeresi, 13-İlimiz, merkez,Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 16 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 14-İlimiz, merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 15-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 10 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 16-Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan Yoncalı, 12 pafta, 1347 parselde yapılan 2373_1-2 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 17-Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 373 sayılı kararı ile onaylanan 30 Ağustos Mahallesi, 17.O.2 pafta, 1402 ada güneyinde yapılan 2235A_1-2 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 18-İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 116 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 19-Belediye Alan Sınırları içerisinde yer alan Aloğlu Köyünün mahalle olması konusunun müzakeresi, Mustafa İÇA Belediye Başkanı