İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. Dönem, 5. Olağan Meclis Toplantısını 17.05.2021 Pazartesi günü saat 17.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

G Ü N D E M                /

1- Belediyemiz 2020 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi.

2- Bahçelievler Mahallesi tren yolu alt kısmında bulunan bölgede, tren yolu altı ile eski Tavşanlı yolu (Hekim Sinan Bulvarı) boyunca yeni bir mahalle kurulması talepleri konusunun müzakeresi.

3- Belediye Meclisinin, 07.04.2021 tarih ve 154 sayılı kararıyla, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; S.S. KUMOB Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve S.S. Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin; ilimizde inşa edecekleri sanayi sitelerine yönelik, İmar Kanun 23. maddesi gereğince yapılacak tahakkuk bedelleri konusunun müzakeresi.

4- 2872 sayılı Çevre Kanunu Ambalaj Atıkları Yönetmeliğine göre Belediyemizin yapmak ve yaptırmak durumunda olduğu ambalaj atıkları ayırma ve bertaraf tesisi için; İnköy Mahallesi 5464 no'lu Parselde Belediyemize ait 9.487,99 m2 alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

5-  Belediye Meclisimizin 07.04.2021 tarih ve 123 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Merkez Ilıca (Harlek) Kaplıcalar Bölgesinin yakınlarında açılan jeotermal sondaj kuyusu arama ruhsatının, işletme ruhsatına dönüştürülebilmesi için İller Bankası veya diğer bankalardan teminat mektubu alınması konusunun müzakeresi.

6- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 109 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

7- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.1 pafta, 2646 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

8- İlimiz merkez Parmakören mahallesinde isimsiz bulunan parka isim verilmesi konusunun müzakeresi.

9-  Belediye Meclisimizin 03/03/2021 tarih 104 sayılı kararıyla onaylanan Perli Mahallesi 306, 311, 312, 313, 314, 315, 474, 475, 505, 506, 507 ve 508 parsellerin bulunduğu bölgede yol alanı düzenlenmesine ilişkin imar planına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi.

10- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 106 ada 8 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 799 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 358 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 287, 289 adalarda Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 34 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2954 ada 1 parsel, 2955 ada, 1 parsel ve 1946 ada, 64 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 728 ada, 180 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı