T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. Dönem, 8. Olağan Meclis Toplantısını 01.09.2021 Çarşamba günü saat 17.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz merkez Yoncalı mahallesinde muhtelif ada, parsellerde bulunan mer’i imar planında Turizm Tesis Alanı olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım modeli veya yapılacak yatırım maliyetine göre süresinin hesaplanmak üzere 20 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli ile ihale edilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

2- 2021 yılı gelir tarifesinde, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün malzeme alım fiyatlarındaki artış nedeniyle, gelir tarifesinin güncellemesi konusunun müzakeresi.

3- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 20. L.I. pafta, 163 ada, 2 parsel yer alan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

4- İlimiz merkez Siner Mahallesi 17. P.I pafta, 40 ada, 3 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

5- İlimiz merkez Servi Mahallesi 18 pafta, 102 ada, 20 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

6- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 550 ada, 163 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

7- Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 228 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden düzenlenen Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

8- Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 231 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden hazırlanan Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

9- Belediye meclisinin 02.06.2021 tarih ve 183 sayılı meclis kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Dönenler meydanında faaliyet gösteren Çınar Taksi Durağı’nın isminin değiştirilip değiştirilmemesi yönündeki talebi konusunun müzakeresi.

10- Belediye meclisinin 07.07.2021 tarih ve 206 sayılı kararıyla havale edilen Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen S.S. Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Denetimli Özel Halk Otobüsleri ücret tarifelerinde değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi.

11- Belediye meclisinin 07.07.2021 tarih ve 207 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre ücretlerine) zam yapılması talepleri konusunun müzakeresi.

12- T.C. Kütahya Belediyesi Ulaştırma Ana Planı’nın hazırlanması ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca ortak hizmet protokolü yapabilmek için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3729 ada, 21 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 1547, 2728 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 322, 323, 324 adalar bölgesinde park alanı ve yol lejantlı sahalarda Drag Pisti Alanı uygulanması konusunun müzakeresi.

16- İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 97 ada, 47 parselin imar durumunun belirlenmesi konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2998 ada, 1, 2 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 adada, imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Zığra Mahallesi, 118 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı