T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. Dönem, 10. Olağan Meclis Toplantısını 03.11.2021 Çarşamba günü saat 17.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

G Ü N D E M                /

                1-Belediye Meclisimizin 06.10.2021 tarih ve 290 sayılı kararının (Bölcek Mahallesi, 163 ada, 2 parsel ön kapatma) düzeltilmesi konusunun müzakeresi.

2-2022 Mali Yılı Performans Programı konusunun müzakeresi.

3-2022 Mali Yılı Ve Takip Eden İki Yıla Ait Belediye Bütçesinin müzakeresi.

4-2022 yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesi konusunun müzakeresi.

5-2022 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu konusunun müzakeresi

6-Fen İşleri Müdürlüğümüz bütçesi ile Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bütçeleri arasında ödenek aktarılması konusunun müzakeresi.

7-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince Şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

8- Muhtarlık İşleri Biriminin Zabıta Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle yeniden hazırlanan Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

9- Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 280 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimizde bulunan Kütahya Şeker Fabrikasının fabrika içerisinde inşa edecekleri yapı ile ilgili olarak; İmar Kanunu’nun 23. maddesi gereğince, teknik alt yapı hizmet bedeli olarak tahakkuk ücretinin ödeme şekli ile ilgili talepleri konusunun müzakeresi.

10- Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 309 sayılı kararıyla Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, TEMA Vakfı kurucusu Onursal Başkanı Hayrettin KARACA’nın isminin, ilimizdeki bir parka verilmesi konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 65 ada, 48 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I. pafta, 116 ada, 26 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A3 pafta, 133 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 463 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

16- İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 462 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2660 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 25 pafta, 1682 ada, 92 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.4 pafta, 2678 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 39 pafta, 5216 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

21- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.3 pafta, 1164 ada, 14 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez Andız Mahallesi 120 ada 52 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 0 ada 5485 parsel, J24A01D4B pafta ve İnköy Mahallesi 0 ada 4929 parsel alanlarında İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24- İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 0 ada 487, 489 ve 490 parsellerde İlave İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi.

25- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 223 Ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 204 ada, 27-28 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27- İlimiz merkez Perli Mahallesi J24A06B paftada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı