İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 6.dönem 2. olağan toplantısını 04/02/2014 SALI günü Saat 19.00'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-Belediyemize ait Eskişehir Karayolu 12.km'deki Soğuk Hava Deposunun işletilmesinde uygulanacak fiyat tarifesi konusunun müzakeresi, 2-Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 499 sayılı kararı ile kabul edilen Gelir tarifesinde,S plakalı araçlardan alınan ücretlerin daha iyi anlaşılması ve alınan ücretlere açıklık getirilmesi amacıyla, kararda tashih yapılması konusunun müzakeresi, 3-Boş kadro değişikliği konusunun müzakeresi, 4-Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi'ne tahsis edilen Cumhuriyet Caddesi işportacılar yanındaki Kültür ve Sanat Merkezi'nin tahsis süresinin 10 yıla çıkartılması konusunun müzakeresi, 5-Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararının tashih edilmesi konusunun müzakeresi, 6-İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 7-Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesine bağlı bulunan (Ağaçköy Regülatörü,Sosyal Tesisler, Düğün-Toplantı Salonu, Restaurant) veya bağlanacak olan tesislerin ürün, günlük kira ve hizmet bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi, 8-Kütahya Belediyesi Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi, 9-Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 510 sayılı kararıyla, Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.III pafta, 713 nolu, 23.O.II pafta, 723 nolu parsel alanlarında yapılan; 2376 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 10-Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 511 sayılı kararıyla, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2352 ve 2337 nolu adalarda yapılan; 2377 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 11-İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 15 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 12-İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1447, 1449 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 13-İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, J24a01d paftada imar planı yapımı konusunun müzakeresi, 14-İlimiz, merkez,Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 15-İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 69 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 16-Tavşanlı yolu üzeri, Dumlupınar Üniversitesi karşısında bulunan konutlara, üniversite öğrencilerimize ve halkımıza hizmet vermek üzere büfe yapılması konusunun müzakeresi, 17-Kütahya merkezin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında kentsel dönüşümünün başlatılması ve nüfusunun belli bir kısmının Uydukent alanı içine yerleştirilmesi için ilgili proje ve fizibilite raporları hazırlanması ve uygulaması için gereken yaklaşık 10.000.000,00 Avro tutarındaki dış finansman desteğinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası aracılığı ile sağlanması ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi, 18-Özel Halk Otobüsleri ile ilgili Belediye Encümenimizin 07.01.2014 tarih ve 30 sayılı kararının müzakeresi, Mustafa İÇA Belediye Başkanı