T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 1. Olağan meclis toplantısını 05.01.2022 Çarşamba günü, saat 17.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

GÜNDEM MADDELERİ /

            1-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna gizli oyla en az üç, en çok beş üye seçiminin yapılması konusunun müzakeresi.

2-2022 yılı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi.

            3-Belediyemizin, İlimizde kurulması planlanan Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne (KÜSHAYKOB) katılması konusunun müzakeresi.

            4-Kütahya ili Gelinkaya ve Porsuk Kaynakları'ndan içme, kullanma ve endüstri suyu temini işi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı müdürlükleri ile Belediyemiz adına borçlanmak ve protokol yapmak için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

            5-Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

           6- 31693 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 36. maddesindeki Zabıta Personeli için şehir içi yolcu taşıma vasıtalarından ücretsiz faydalanması hükmü gereğince ve diğer Kart 43 işlemleri için 2022 yılı içerisinde uygulanması talep edilen gelir tarifesi konusunun müzakeresi.

            7-Bahçelievler Mahallesi tren yolu kuzey kesimi ile Bölcek Mahallesi arasında kalan alanda yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi.

            8-İlimiz merkez, Parmakören Mahallesi 4414 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            9-İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi 20.L.1 pafta, 163 ada, 12 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            10-İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.2 pafta, 2902 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            11-İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi 6 pafta, 643 ada, 54 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            12-İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi 21.K.2 pafta, 266 ada, 6 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            13-İlimiz merkez, Kirazpınar Mahallesi 149 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            14-İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 68 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            15-İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 548 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            16-İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 281 ada, 4 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            17-İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 156 ada, 8 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            18-İlimiz merkez, Gaybiefendi Mahallesi, 188 ada, 18 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

           19-İlimiz merkez, Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 23 parsel alanında Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih, 375 sayılı kararıyla onaylanan 3228 no.lu imar planı değişikliği ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2250 ada, 13 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih, 41 sayılı kararıyla onaylanan 2921 no.lu imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

            20-İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 53 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            21-İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 3980 ada, 113-121 parsel alanında imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi.

            22-İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 5261parsel ve Bosna-ı Cedid Mahallesi 740-741 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            23-İlimiz merkez, Çalca Mahallesi, 2483 parselde imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

            24-İlimiz merkez, İshakseydi Mahallesi, 159 ada, 81 parsel alanında imar planının planlara aktarılması talebi konusunun müzakeresi.

            25-İlimiz merkez, Andız Mahallesi 153 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği talebi, konusunun müzakeresi.  

            26-İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 3603 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

           27-Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan; Sofu Mahalle Yerleşik Alanlarına ait imar planlarının, Mülkiye Müfettişi tenkidine istinaden tekrar değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

            28-İlimiz merkez, Siner Mahallesi 90 ada, 1 parsel numaralı alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            29-İlimiz merkez, Ş.Ş.Dumlupınar Mahallesi 3435 ada, 1 ve 4540 ada, 4-5 parsel numaralı alanlarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

           30-İlimiz merkez, Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde, Belediye Meclisimizce şartlı onaylanarak, işlemleri tamamlanmayarak yürürlüğe girmeyen imar planı ve değişiklikleri konularının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

           31-İlimiz merkez, Perli Mahallesi, 4600/1, 4602/1, 4608/1, 4609/1, 4597/1, 4598/1 parsellerde, Küçük Sanayi Alanının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği ile 0 ada; 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1177, 1217, 1241, 1242, 1243 ve 1244 parsellerde, Küçük Sanayi Alanı ve Park alanına yönelik imar planı yapımı ön izni konusunun müzakeresi.

            32-İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda,  4443 ada bölgesinde ve karayolu alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            33-İlimiz merkez, Zığra Mahallesi, 106 ada, 1-2 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            34-İlimiz merkez, Siner Mahallesi, 129 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            35-İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2640 ada, 1 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            36-İlimiz merkez, Siner mahallesi 0 ada, 3243 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            37-İlimiz merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2869 ada, 9 ve 10 parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

            38-İlimiz merkez, Evliya Çelebi (Ok Meydanı) Mahallesi, 1810 ada, 541 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı