T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi Ek Fıkrası gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 1. Olağanüstü Meclis Toplantısını 14.01.2022 Cuma günü saat 17.00'de Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır. 

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                / 

1- Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarihli ve 5 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, “Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesi” konusunun müzakeresi. 

2- Ticari faaliyet göstermeyen Vakıfların su ücretinin, mesken tarifesi üzerinden alınması için Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi.

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı