T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

         Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 2. Olağan meclis toplantısını 02.02.2022 Çarşamba günü, saat 17.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır. 

         Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

        GÜNDEM MADDELERİ /

1- Belediye Meclisi'nin 05.01.2022 tarih ve 7 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen Bahçelievler Mahallesi tren yolu alt kısmı ile Bölcek Mahallesi arasında kalan alanda yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi.

2- Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 41 no.lu kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havalesi yapılan, COVİD-19 salgını sebebiyle kapatılan, halk arasında Sosyete Pazarı olarak bilinen pazarın açılma talebi konusunun müzakeresi.

3- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2022 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi.

4- Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Tüzüğünde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi. 

5- 2022 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

6- 2022 yılı içerisinde uygulanması talep edilen Kart 43 tarifesi konusunun müzakeresi. 

7- Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre ücretlerine) zam yapılması talepleri konusunun müzakeresi.

8- T.C. Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Otoparkı kullanımının düzenlenmesi amacı ile T.C. Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Kapalı Otopark Yönergesi konusunun müzakeresi. 

9- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ve/veya kat karşılığı yapım modeli ihaleleri ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi. 

10- Mülkiyetleri Belediyemize ait, İnköy Mahallesi, 0 ada, 5582 parsel ve 5583 parsel numaralı her iki taşınmazın ayrı ayrı veya bir bütün olarak değerlendirilmek üzere, 5393 sayılı Kanunun 18' inci maddesi (e) bendi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak maliyet hesabıyla 20 yıla kadar Kira Karşılığı Yapım modeli ile ihale edilmesi ve yapılacak işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi. 

11- Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64'üncü maddesi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

12- Belediye meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 3 sayılı kararı ile üyesi olduğumuz Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin tüzüğünde yapılacak iş ve işlemler için Encümene yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.3 pafta, 1188 ada, 8 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi. 

14- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 19.O.4 pafta, 2897 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi. 

15- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.2 pafta, 2685 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi. 

16- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2869 ada, 9 ve 10 parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

17- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 53 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3980 ada, 113-121 parsel alanında imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 146 ada, 15 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 375 sayılı kararı konusunda verilen önergenin değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

21- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesinde İl Özel İdaresi tarafından onaylanan Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunda belirlenen 1. zon sınırları içerisindeki uygulamalar konusunun müzakeresi.

22- Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 173 sayılı kararıyla onaylanan ve yürürlüğe giren, Kent Bütününe yönelik imar planları ile Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı arası, Tavşanlı Karayolu Çevresi İmar Planlarında yapılan 18. madde imar uygulamasına gelen itirazlarla ilgili plan değişikliği konularının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

23- Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih ve 174 sayılı kararıyla onaylanan, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı ile Dumlupınar Üniversitesi Alanı arası Tavşanlı Karayolu Çevresi İmar Planlarında yapılan 18. madde imar uygulamasına gelen itirazlarla ilgili plan değişikliği konularının müzakeresi.

24- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 129 ada, 1 parselde imar planı değişikliği müracaatı konusunun müzakeresi.

25- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2875 ada, 3 parselde imar planı değişikliği müracaatı konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler 

-Kapanış

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı