İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 5. Olağan Meclis Toplantısını 05.05.2022 Perşembe günü saat 17.00'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda toplanılmış ancak toplantı yeter sayısı sağlanamadığından dolayı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22’inci maddesinin 2’nci paragrafına istinaden meclis toplantısı, 10.05.2022 Salı günü saat 17.30’da yapılmak üzere meclis tatil edilmiştir.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

G Ü N D E M                /

1. Belediyemiz 2021 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi.

2. Belediye Meclisimizin 06.04.2022 tarih ve 128 sayılı kararı ile ihdas edilen Spor İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçe aktarım konusunun müzakeresi.   

3. Belediyemiz müdürlükler arası bütçe aktarımı yapılması konusunun müzakeresi.

4..İlimiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Üniversitenin karşısında bulunan Uydukent bölgesinde yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi.

5. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı Kadro İhdas Cetveline (Memur) göre 11124 unvan kodlu 1'inci dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (l) fıkrasına göre ihdas edilmesi konusunun müzakeresi.

6. Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarih ve 47 no.lu kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havalesi yapılan, 02.03.2022 tarih ve 76 no.lu kararı ile Pazaryeri Kuruluş Komisyonu kurulmasına karar verilen “Kütahya Pazarı” konusunun müzakeresi.

7. 2022 yılı Belediye Gelir Tarifesinde; Fen İşleri Müdürlüğümüzün, Beton Parke Taşı Döşeme, Beton Bordür Döşeme ve Beton Yağmur Oluğu Döşeme ücretlerinde fiyat güncellemesi yapılması konusunun müzakeresi.

           8. 2022 Yılı Gelir Tarifesinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün, Hizmet Bedelleri arasında bulunan Moloz Toplama ve Yıkama Hizmetlerinde fiyat güncellemesi yapılması konusunun müzakeresi.

 9. 2022 Yılı Gelir Tarifemizdeki Su Tarifesi Gelir Kodlarında, elektrik, malzeme ve işçilik fiyatlarındaki artış nedeniyle, su fiyat tarifesinin güncellenmesi konusunun müzakeresi.

           10..20.04.2020 tarih ve 148 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “T.C. Kütahya Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin”
iptal edilerek; yeniden hazırlanan “T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi.

                  11. 20.04.2020 tarih ve 150 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin” iptal edilerek; yeniden hazırlanan “T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi.

                 12.Belediye meclisinin 06.04.2022 tarih ve 128 no.lu kararı ile kurulan Spor İşleri Müdürlüğünün, yeni hazırlanan “T.C. Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi.

                 13. Belediye meclisinin 06.04.2022 tarih ve 128 no.lu kararı ile kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün, yeni hazırlanan “T.C. Kütahya Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi.

                 14. Mülkiyeti Belediyemize ait, Enne Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

                 15. Mülkiyeti Belediyemize ait, Bosna-i Cedit Mahallesinde muhtelif adalarda bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

16. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Parmakören (Hilalkent) Mahallesi 4612 ada, 2 parsel numaralı 10.011,78 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan "Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi" binasının; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Sağlık Bakanlığı, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili tüm işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

17. Mer'i imar planında "Sağlık Tesisi Alanı" olan İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3563 ada, 10 parsel numaralı 1.053,53 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi hükmü gereğince Sağlık Bakanlığı, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

18. İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5582 adada, otobüs terminali ön kısmında bulunan işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere 5+5 yıllığına, toplamda 10 yıllığına ihale yoluyla kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

19. Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 129 sayılı meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Soğuk Su Sayaçları başlıklı, 2022 Yılı Gelir Tarifemizdeki yer alan ücretlerin güncellenmesi konusunun müzakeresi.

                 20.  Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 130 sayılı meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Kelepçe ve Fitting Ücretleri, Vana Ücretleri ve Kanal Döşeme İşleri gelir başlıklarında yer alan ücretlerin güncellenmesi konusunun müzakeresi.

                 21. Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 162 sayılı meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesinde, değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi.

                 22. Belediyemizin sahip olduğu Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş.'nin SGK Kurumuna olan borçlarının yapılandırılabilmesi için 29.03.2022 tarih ve 442 sayılı Encümen Kararında belirtilen 5022 ada, 1 parsel ve 5018 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların teminat olarak gösterilmesi konusunun müzakeresi.

                23. İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 550 ada, 19 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

                24. İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

                25. İlimiz merkez Zığra Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 107 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

                26. İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, 122 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

                27. İlimiz merkez (Etrafışehir)Ağaçköy Mahallesi, 20 pafta, 0 ada, 1303 ve 1304 parsellere imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi.

                28. İlimiz merkez Alayunt Mahallesinde, Organize Sanayi Bölgesi alanına birleşik sahalarda, Organize Sanayi Bölgesi 3.ilave genişleme sahaları ile ilgili müracaat konusunun müzakeresi.

                29. İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi; 47 ada, 65, 133, 135 parseller ile 634 ada, 136, 147 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            30. İlimiz merkez Siner Mahallesi, 264 ada, 9, 10, 11 parsellerde, Belediye Meclisimizin; 06.10.2021 tarih, 297 sayılı kararı ile onaylanan, 3205 işlem no.lu imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

            31. İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4617 ada, 1 parsel ve 5361 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            32. İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5029 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

                33. İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3882 ada, 191 parsel alanında imar planı düzenlemesi konusunun müzakeresi.

           34. İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi, 614 parselin batısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

           35. İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3670 ada, 8 parsel alanında mahalle fırını düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

           36. İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 427 ada, 1 parsel alanında plan değişikliği konusunun müzakeresi.

           37. İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 102 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

           38. İlimiz merkez İnköy Mahallesi 102 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

           39. İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 340 ada, 55-56 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

           40. İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 1. zon sınırları içerisinde kalan ve imar planında Yençok: 30.50 m. koşulu bulunan Turizm Tesis Alanları ile Sağlık Tesis Alanında kat adedi ve bina yüksekliğinin belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

          41. İlimiz merkez Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi alanına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

           

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

 

Abdullah DAMCI

Belediye Başkanı V.