T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 6. Olağan Meclis Toplantısını 01.06.2022 Çarşamba günü saat 17.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

            1-Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 167 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Üniversitenin karşısında bulunan Uydukent bölgesinde yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi.

2-Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 168 sayılı kararı ile ihdas edilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün faaliyetleri için 2022 yılı Gider Bütçelerine ekonomik kod açılması konusunun müzakeresi.

3-Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 168 sayılı kararı ile ihdas edilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ait İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

4-Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 170 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı Belediye Gelir Tarifesinde; Fen İşleri Müdürlüğümüzün, Beton Parke Taşı Döşeme, Beton Bordür Döşeme ve Beton Yağmur Oluğu Döşeme ücretlerinde fiyat güncellemesi yapılması konusunun müzakeresi.

5-Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 171 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 Yılı Gelir Tarifesinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün, Hizmet Bedelleri arasında bulunan Moloz Toplama ve Yıkama Hizmetlerinde fiyat güncellemesi yapılması konusunun müzakeresi.

6-Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 172 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 Yılı Gelir Tarifemizdeki Su Tarifesi Gelir Kodlarında, elektrik, malzeme ve işçilik fiyatlarındaki artış nedeniyle, su fiyat tarifesinin güncellenmesi konusunun müzakeresi.

7-Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 184 sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

8-T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

9- Belediye meclisinin 10.05.2022 tarih ve 173 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

10-Belediye meclisinin 10.05.2022 tarih ve 174 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

11-Belediye meclisinin 10.05.2022 tarih ve 175 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

12-Belediye meclisinin 10.05.2022 tarih ve 176 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

13-Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 168 sayılı kararına istinaden Temizlik İşleri Müdürlüğünden ayrılarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması sebebiyle yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

14- Belediyemiz Makine İkmal Müdürlüğü bünyesinde Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım Atölyesi açılması konusunun müzakeresi.

15- Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olunması konusunun müzakeresi.

16- Belediye Meclisimizce onaylanıp askı işlemleri tamamlanan, teknik inceleme ücretleri yatırılmayan imar planı değişikliği konularının müzakeresi.

17- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 2652 ada, 1 parsel alanının kuzeydoğusunda, 2666 ada, 3 parsel alanının güneybatısında,  2680 ada, 6 parsel alanının kuzeybatısında, 2685 ada, 1 parsel alanının  batısında, Zığra Mahallesi, 107 ada, 2 parsel alanının kuzeydoğusunda, Siner Mahallesi, 64 ada, 5 parsel alanının batısında; trafo alanlarının düzenlenmesine ilişkin imar  planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 114 adada,  imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

19- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde, J24A11B paftada, Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez Yerleşke Alanı, Genişleme Alanında ve birleşik park alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3537 ada, 9 parsel alanında imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

21- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 3603 ada 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 39 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1120 ada, 20-21-22 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24- İlimiz merkez Perli Mahallesinde J24A06B paftada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

 

Abdullah DAMCI

Belediye Başkanı V.