T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 8. Olağan Meclis Toplantısını 07.09.2022 Çarşamba günü saat 17.30’da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

G Ü N D E M                /

1-Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 239 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Görevi esnasında vefat eden Belediyemiz Personeli Ali CANDAN'ın isminin, inşaatı devam eden Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasında isimsiz bulunan caddeye verilmesi talebi ile şehrimizde bulunan diğer isimsiz sokaklara isim verilmesi” konusunun müzakeresi.

2-Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce sokak hayvanlarının beslenilmesinde kullanılmak üzere, 2022 Yılı T Cetveline toplam 2 adet Panelvan araç eklenmesi konusunun müzakeresi.

3-Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 244 sayılı kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Kütahya Belediye Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi.

4-Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile alakalı araç, iş makinası ve diğer ekipmanların 2022 yılı güncel kiralama birim fiyatlarının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

5-Belediye meclisinin 03/08/2022 tarih ve 247 sayılı kararına istinaden Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen " Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, taksimetre ücretlerinde artış yapılması yönündeki talebi” konusunun müzakeresi.

6-Belediye meclisinin 03/08/2022 tarih ve 246 sayılı kararına istinaden Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Denetimli Özel Halk Otobüsü Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

7-Kütahya Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığının talebi olan, Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi konusunun müzakeresi.

8-İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 329 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

9-İlimiz merkez Ali Paşa Mahallesi 5 pafta, 1620 ada, 190 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

10-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 548 ada, 3 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

11-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 21.K.2 pafta, 280 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

12-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 804 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

                 13-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A4 pafta, 106 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 524 ada, 9 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

     15-İlimiz merkez İstiklal Mahallesi 410 ada, 14-15 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

      16-İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 437 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

       17-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi alanına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

     18-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3953 ada, 1-2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 2652 adanın güneyindeki ve 1835 adanın batısındaki park alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20-Belediye Meclisimizin; 22.05.2020 tarih, 194 sayılı ve 05.08.2020 tarih, 238 sayılı, kararlarıyla onaylanarak yürürlüğe giren, Yıldırım Beyazıt Mahallesi,  1463 ada, 6 ve 7 (yeni 9 ve 10) parsel sayılı taşınmazlarla ilgili, imar planı değişikliklerinin; Kütahya İdare Mahkemesinin 2021/867 Esas ve 2022/432 karar sayılı kararı ile iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4443 ada, 1 parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda, Karayolu bölgesindeki imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi J24A06C4A – 4D paftada, ada ayırma çizgilerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 46 ada, 97 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez Geven Mahallesi 133 ada, 1 parsel alanında imar planı yapımı önizni verilen alanlara yönelik Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesi Sarıgül Sokak bölgesinde imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

27-Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezinde Revizyon 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları konusunun müzakeresi.

28-İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 188 ada, 22 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

29-İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3772 ada, 1 parsel alanında imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

30-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 586 ada, 19 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

31-İlimiz merkez Siner Mahallesi 115 ada, 12 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

32-İlimiz merkez Çalca Mahallesi 6120 ada, 2 parsel alanında İlave İmar Planı yapımı önizni konusunun müzakeresi.

33-İlimiz merkez Çalca Mahallesi 0 ada, 413, 417, 418, 419, 420, 421, 2417 parsel alanlarında İlave İmar Planı yapımı önizni konusunun müzakeresi.

34-İlimiz merkez İnköy, Bölcek ve Lala Hüseyin Paşa Mahallelerinde imar planında Yedigöller Rekreasyon alanı bölgesinde imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

  

Abdullah DAMCI

Belediye Başkan V.