T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 9. Olağan Meclis Toplantısını 05.10.2022 Çarşamba günü saat 17.30’da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

 

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

               1- Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK ve Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ'nin Güney Kore/Daejon'da düzenlenecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) 7. Dünya Kongresi kapsamında Yönetim kurulu Toplantısı, Genel Kurul Toplantısı ve Dünya Konseyi Toplantısı'na katılım sağlamak üzere görevlendirilmeleri konusunun müzakeresi.

                   2- Belediye meclisinin 07.09.2022 tarih ve 311 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Denetimli Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesi konusunun müzakeresi.

          3- Belediye meclisinin 07.09.2022 tarih ve 340 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Murat Taksi durak ismi konusunun müzakeresi.

         4- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 56. maddesince yol kenarında park eden araçlardan alınan Araç İşgaliye Harçları konusunun müzakeresi.

         5- T.C. Kütahya Belediyesi Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesi konusunun müzakeresi.

      6-İlimizde kurulması planlanan Elektronik Denetleme Sistemi kurulumunun finansmanının sağlanması amacıyla İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla kamu/özel bankalardan ya da gayrimenkul karşılığı kamu/özel bankalardan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68/e maddesi gereğince kredi kullanılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

       7- Belediye meclisinin 07.09.2022 tarih ve 308 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile alakalı araç, iş makinası ve diğer ekipmanların 2022 yılı güncel kiralama birim fiyatları konusunun müzakeresi.

        8-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların değerlemesinin arsa, konut ve işyeri yapılması için biri inşaat mühendisi olmak üzere en az üç kişi ve tek sayıdan oluşan Kıymet Takdir Komisyonu üyelerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

       9-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Pirler Mahallesi 2989 ada, 79 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili olarak Bacacılar İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Petrol Tekstil Ürünleri Gıda Ticaret A.Ş. tarafından alınan CYE7GAGCR belge numaralı 65,00 m2 yüzölçümlü olarak alınan ve daha sonrasında Kütahya İdare Mahkemesinin 21.05.2021 tarihli ve 2020/139 Esas sayılı ara kararı ile 184,43 molarak yenilenen yapı kayıt belgesine istinaden yapılacak iş ve işlemlere ilişkin olarak 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi e bendi gereğince tüm işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

       10- İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2583 ada, 26 parseldeki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere 5+5 yıllığına (toplamda 10 yıllığına) ihale yoluyla kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

     11- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi (Hilalkent) 4612 ada 2 parsel no.lu taşınmaz üzerinde bulunan Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Hizmet Binasının tamamının veya bir kısmının kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ile 75. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı adına Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne sağlık hizmetlerinin devamı için “sağlık tesisi” olarak kullanılmak üzere yapılacak tüm husus ve işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

      12-Yedi Göller Rekreasyon Alanı Yapım İşine yönelik finansal desteğin oluşturulması amacıyla İller Bankası veya İller Bankasından alınacak teminat mektubu yada gayrimenkul teminatı karşılığında Kamu/Özel Bankalardan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi hükümleri gereğince kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK' a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

       13-Belediyemizin ortağı olduğu Kütahya Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A.Ş.’nin sermaye artırımı konusunun müzakeresi.

       14- İlimiz Merkez Siner Mahallesi 17.Ö.2 pafta, 36 ada, 16 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

       15- İlimiz Merkez 30 Ağustos Mahallesi, 101 pafta, 524 ada, 9 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

       16- Kütahya Kent Meydanındaki binaların, dış cephelerinin iyileştirilmesi konusunun müzakeresi

       17- İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 6120 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

  18- İlimiz merkez İnköy Mahallesi sanayi alanlarının batısında bulunan Konut Dışı Kentsel İş Alanı Bölgesinde 18. madde imar uygulama sınırının kaldırılması konusunun müzakeresi.

  19- Belediye Meclisimizin 03.08.2022 tarih 298 sayılı kararı ile onaylanan İnköy Mahallesi 5279 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

  20- İlimiz Zığra, İkizüyük ve Ağaçköy (Etrafışehir Ağaçköy) Mahalleleri Yerleşik alanlarına ait imar planlarının bulunduğu bölgede kadastro yenilemesi sonucu oluşan kayıklıkların giderilmesi konusunun müzakeresi.

  21- İlimiz merkez Ağaçköy (Etrafışehir Ağaçköy) Mahallesi, 1645 parsel alanında ve bu alanın kuzeybatısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

    22- İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 222 ada, 152 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

    23- İlimiz merkez Enne Mahallesi, 199 ada, 3 parselde bulunan Tatil Köyü Alanında ifraz koşullarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

    24- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 11 parsel alanında ve Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 25 ve 37 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

    25- İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, tescilli Ahi Evren Sultan Türbesi bitişiğinde yer alan 440 ada 1-2-3 no.lu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

    26- İlimiz merkez Okçu 241 ada, 1 ve 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

    27- İlimiz merkez Enne Mahallesi 200 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 28- Belediye Meclisimizin 03.08.2022 tarih, 285 sayılı kararıyla,  Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1882 ada, 280 ile 282 parseller, 577 ada, 281, 290 ve 689 parseller ile ilgili onaylanan 3278 işlem numaralı, imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

 29- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi; 47 ada, 65, 133, 135 parseller ile 634 ada, 136, 147 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 30- Trafo Alanları ile ilgili Plan Hüküm ve Notunun düzenlenmesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 2652 adanın güneyindeki ve 1835 adanın batısındaki park alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 31- İlimiz merkez Siner Mahallesi 115 ada 12 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 32- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1873 ada 490 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

 

Belediye Başkanı