T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 10. Olağan Meclis Toplantısını 02.11.2022 Çarşamba günü saat 17.30’da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

G Ü N D E M                /

1-2023 Mali Yılı Performans Programı konusunun müzakeresi.

2-2023 Mali Yılı ve Takip Eden İki Yıla Ait Belediye Bütçesinin müzakeresi.

3-2023 Yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesi konusunun müzakeresi.

4-2023 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu konusunun müzakeresi.

5- Şehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

6-Parmakören ve Hilalkent Mahallelerinde mahalle sınırlarının güncellenmesi talebi konusunun müzakeresi.

       7-15.09.2022 tarih ve 6041 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurulan, Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinde (KÜSHAYKOB) Kütahya Belediyesini temsilen 2 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi.

8- Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 344 sayılı meclis kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 56. maddesince yol kenarında park eden araçlardan alınan Araç İşgaliye Harçlarının belirlenmesi konusunun müzakeresi.

9- Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 345 sayılı meclis kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

10- Şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre ücretlerine) zam yapılması talebi konusunun müzakeresi.

11- Yapımı devam eden şehir hastanesinin önündeki taksi durağına isim verilmesi konusunun müzakeresi.

  12- 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin güncellenmesi sebebiyle, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönergesinin iptal edilerek yeniden hazırlanan yönerge taslağı konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 577 ada, 619 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 68 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 94 pafta, 1904 ada, 6 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi.

16- Belediyemiz aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma ve hukuki el atma dava dosyalarının tehir-i icra işlemlerinin yürütülmesini teminen, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d maddesine istinaden teminat mektubu alınması (gayri nakdi borçlanma) için yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesinde bulunan Azot Parkı (Yaşam Parkı Adıyla Anılan), Ilıca Hasulhas karşısı parkı ve Dumlupınar Mahallesi Reyhan Sokaktaki yeni yapılacak olan Parka isim verilmesi konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 628 ada, 718 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222-227 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 767 ada, 9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Balpınar Nekropolünde Koruma Amaçlı İmar Planı konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Bölükalı Nekropolünde Koruma Amaçlı İmar Planı konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez Siner Mahallesi 0 ada 3243 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1474 ada, 34 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1873 ada, 490 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A06D2D paftada ve J24A06D3A, J24A06D3B paftalardaki Karayolu bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2968 ada, 2 parsel alanı ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

28-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 728 ada, 180 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

29-Belediye Meclisimizin 07.09.2022 tarih, 326 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda, karayolu bölgesindeki 3294 numaralı imar planı değişikliklerine askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

30-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1166 ada, 8 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı