T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem, 2. Olağan meclis toplantısını 01.02.2023 Çarşamba günü, saat 17.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

 Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

 GÜNDEM MADDELERİ /                                                                               

1-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyarınca 2023 yılı Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatleri ile tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi.

2-07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a istinaden İtfaiye ve Zabıta Personeline ödenmekte olan fazla mesai ücretinin yeniden belirlenmesi konusunun müzakeresi.

3-Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nin hükmü gereğince Canlı Müzik İzin Belgesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından verileceğinden, 2023 Yılı Gelir Tarifesinde belirtilen Canlı Müzik İzin Belgesi Harcının iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

4-Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 356 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanarak güncellenen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

5-İlimiz Parmakören ve Hilalkent Mahallelerinde mahalle sınırlarının güncellenmesi talebi konusunun müzakeresi.  

6-Meyve ve Sebze toptancı halinde bulunan toptancı esnaflarının, 2023 yılı Belediye Gelir Tarifesinde bulunan, Açık Yerler İçin Boş Kasa Yerleri, Hal Giriş-Çıkış ve Tartı Ücretleri ile Hal Giriş Ücretlerinde değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi.

7-Kütahya Belediyesi GES 2500 KWE Yapım İşine yönelik finansal desteğin oluşturulması için; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla ya da gayrimenkul teminatı karşılığında Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK ’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

8-Belediye meclisimizin 04.01.2023 tarihli ve 5 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen ilimiz muhtelif mahallelerinde bulunan 4 adet parka isim verilmesi konusunun müzakeresi.

9-Belediye meclisimizin 04.01.2023 tarihli ve 4 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ilimizde şehir içi yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren denetimli özel halk otobüslerinin 2023 yılı için gelir desteği verilmesi konusunun müzakeresi.

10-5393 sayılı Kanunu’nun 15. maddesi (p) bendi hükmü gereğince, Kütahya Toplu taşımacılık hizmetinde kullanılmak üzere satın alınması planlanan 5 Adet Ultra Hızlı Şarjlı Elektrikli otobüs, bu otobüslere hizmet verecek hızlı şarja imkan veren şarj istasyonları ile portatif şarj cihazı alımlarına yönelik finansmanın sağlanması amacıyla İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla kamu/özel bankalardan ya da gayrimenkul karşılığı, kamu/özel bankalardan ya da Finansal Kiralama (Leasing)  işlemi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e bendi gereğince borçlanma yapılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

11-2023 yılı için İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüze bağlı Misafirhane ve Çamlıca Konakları için gelir tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

12-27.04.2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Belediyemize kesin tahsisi yapılan Ilıca Taşevler tesislerinin 02.08.2022 tarihinde Bakanlık Kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda günübirlik tesis alanında konaklama yapılmaması ön görüldüğünden tesisimizin 09:00-24:00 saatleri arasında mangal evi olarak hizmete açılmasını, fiyat listesinin güncellenerek ve belediye gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi.

13-İçme Suyu Şebeke Servisi ve Kanalizasyon Servisi'nde kullanılmak üzere, 2023 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2023 yılı içerisinde alınması planlanan 4 adet kamyonet aracın taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez Enne Mahallesi, 200 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez Kumarı Mahallesi 3004 ada 20 parsel ve 3001 ada 242 parsel alanında imar planı ön izin talebi konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez Hamidiye Mahallesinde, İlave İmar Planı yapımı ile 30.4 ha.lık alanda ilave – revizyon imar planı hazırlanması konusunun müzakeresi.

17-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 128 ada, 1 parsel alanına birleşik park alanı ile 30 Ağustos Mahallesi, 561 ada batısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2583 ada, 11 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 1797 ada bölgesinde ve Hacıazizler Mahallesi, 2618 adanın kuzey bölgesinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 6389 ada, 1 no.lu, 6390 ada, 1 no.lu; parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği ile İnköy Mahallesi, 1985 (4558/221) parsel alanında ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 804 adada yer alan, Belediye Hizmet Alanı (Bölge Otoparkı) ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 6407 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada, 144 no.lu parsel alanının doğusundaki saha ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2134 ada, 1 parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1936 ada bölgesinde, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3723 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27-İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

28-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 591 ada 178 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

29-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 806 ada 15 parsel ve 1836 ada 161 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

30-İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 4408 ada 2 parselin güneyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

31-İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1698 ve 1829 parsellerde imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi.

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

 

Belediye Başkanı