T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem, 4. Olağan Meclis Toplantısını 05.04.2023 Çarşamba günü saat 17.30’da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

Bilgilendirme                /

1-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir" hükmü gereğince meclisin bilgisine sunulması.

2- Belediyemiz Meclis Üyelerinden Osman ZEYBEK ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Meclis Üyeliğinden istifa etmiş olduklarından, yeni meclis üyelerimiz Banu AKALINOĞLU ve Murat ŞENTÜRK görevine başlamış olduğunun meclisin bilgisine sunulması.

 

G Ü N D E M                /

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, 2022 yılı Faaliyet Raporu konusunun müzakeresi.

2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, gizli oyla, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 üyenin, Belediye Encümen Üyesi olarak seçimi.

3. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye, en fazla 5 üye).

4. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye, en fazla 5 üye).

5. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

6. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

7. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

8. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

9. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Engelsiz Yaşam Komisyonu Üyeleri seçimi, (en az 3 üye en fazla 5 üye).

10. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Etik Komisyonu Üyeleri seçimi, (en az 3 üye en fazla 5 üye).

11. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Estetik Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

12. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

13.Meclis Üyesi Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın meclis üyeliğinden istifası ile boşalan, Enerji Kentleri Birliğinde Belediyemizi temsilen, yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, 1 yedek üye seçiminin yapılması.

14. Meclis üyesi Osman ZEYBEK ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN'ın meclis üyeliğinden istifası ile boşalan, Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinde (KÜSHAYKOB) Belediyemizi temsilen, yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üye seçiminin yapılması.

15. 2023 yılı bütçesi ek ödenek konusunun müzakeresi.  

16. İlimiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Üniversitenin karşısında bulunan Uydukent bölgesinde yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi.

17. İlimiz merkez Hilal Kent Mahallesinde 1453 Toplu Konut Sitesi içerisinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

18. Deprem bölgesinde ikamet etmekte olduğu halde, Şehrimize geçici olarak barınmak üzere gelen afetzedelere, konakladıkları meskenler için 31.12.2023 tarihine kadar Sosyal destek amacıyla meskenlerde uygulanan %50 indirimli hilal su kapsamına alınması, su açma-kapama, depozito işlemlerinden herhangi bir ücret tahsis edilmemesi ve Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi.

19. İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde Kütahya Belediyesi Afet Lojistik Merkezinin (ALOMER) kurulması ile birlikte bu doğrultuda hazırlanan yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi.

20.  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince, ilimize misafir olarak gelen ihtiyaç sahibi depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplanan şartlı bağışın kabulü konusunun müzakeresi.

21. Mülkiyetleri Belediyemize ait İlimiz merkez Siner Mahallesinde bulunan taşınmazların, 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ihalesi ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

22. Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 310 sayılı Kararı ile kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

23. İlimiz merkez Bölcek Mahallesi J23.B.10.A.4.B pafta 3944 ada 20 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

24. İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta 1836 ada 183 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

25. Atatürk Bulvarı'nın doğu cephesinde bulunan dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

26. İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.4 pafta 2677 ada 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            27. İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 106 ada 9 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            28. İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta 638 ada 171 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            29. İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 37 pafta 225 ada 46 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

30. İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 298 parsel numaralı taşınmazda imar planı yapımı ön izin konusunun müzakeresi.

31. İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 3069 parsel numaralı taşınmazda imar planı yapımı ön izin konusunun müzakeresi.

32. İlimiz merkez Gaybiefendi mahallesi 229 ada 58 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

33. İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4581 ada 382 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

34. Üniversite Karşısı Kavşak alanının kuzeyinde Kirazpınar, Andız Mahallelerinde J23B03B2C-3B, J23B04A4A4B-4C4D-1C-1D paftalarda imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

35. Belediye Meclisimizin 01.02.2023 tarih 59 sayılı karar ile onaylanan 3347 işlem numaralı imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

36. İlimiz merkez Çalca Mahallesi J24A01B3A-3D,J24A01C2A-2B paftalarda yol alanı imar planı yapımı ve yol alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

37. İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4972 ada 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

38. İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1444 ve 1445 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

39. İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1347 adanın güneybatısı ile 1302 adanın doğusundaki bölgelerde, imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

40. Belediye Meclisimizin, 01.02.2023 tarih, 47 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2583 ada, 11 no.lu parsel alanıyla ilgili onaylanan ve askı süresinde bulunan 3342 numaralı imar planı değişikliklerinin düzenlemesi konusunun müzakeresi.

41. Belediye Meclisimizin, 01.02.2023 tarih, 49 sayılı kararıyla, İnköy Mahallesi, 1985 (4558/221) parsel alanıyla ilgili onaylanan 3344_3, 3344_C numaralı imar planına, askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

42. Belediye Meclisimizin, 01.02.2023 tarih, 45 sayılı kararıyla, Hamidiye Mahallesinde onaylanan 3340 numaralı ilave imar planlarına askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

43. İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos, Siner ve Hacıazizler Mahallelerinde, Kütahya Çevre Yolu Geçişi Germiyan Kampüsü ile Zafertepe Kavşakları arasında karayolları proje alanının, imar planlarına aktarılması ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

44. İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 6407 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

45. İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1873 ada, 480 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

46. İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 94 ada, 23 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

47. İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 25 ada, 89, 91, 92 parseller alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

48. İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 620 ada, 32 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

49. İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 222 ada bölgesinde Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanan 3345 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

                                                                                                                                                                            Prof. Dr. Alim IŞIK

 

 Belediye Başkanı