T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem, 5. Olağan Meclis Toplantısını 03.05.2023 Çarşamba günü saat 17.30’da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapılacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1. Belediyemiz 2022 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi.

2. Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarih ve 112 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı bütçesi ek ödenek konusunun müzakeresi.

3. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince ilimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

4. Belediye Meclis Üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Osman ZEYBEK’in meclis üyeliğinden istifasıyla boşalan Sağlıklı Kentler Birliği meclis üyeliklerinin yerine, belediye meclisinin 04.08.2021 tarihli ve 230 sayılı kararıyla 2. yedek üye olarak seçilen Süleyman ÇANKAYA’nın asil üyeliğe hak kazanması nedeniyle; Sağlıklı Kentler Birliğinde Belediyemizi temsilen yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere 2 adet yedek üye seçiminin yapılması konusunun müzakeresi.

5. Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarihli ve 119 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği taslağının konusunun müzakeresi.

6. Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarihli ve 116 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde Kütahya Belediyesi Afet Lojistik Merkezinin (ALOMER) kurulması ile birlikte bu doğrultuda hazırlanan yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi.

7. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı Kadro İhdas Cetveline (Memur) göre 10573 unvan kodlu 1’inci dereceli Afet İşleri Müdürü kadrosunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (l) fıkrasına göre ihdas edilmesi konusunun müzakeresi.

8- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (L) fıkrası ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro değişikliği başlıklı 11’inci maddesinin 1’inci fıkrası gereğince (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin ve (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

9- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 806 ada, 15 parsel ve 1836 ada, 161 parselde imar planı değişikliği iptali konusunun müzakeresi.

10- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2669 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1010 ada, 7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1940 ada, 12 parselin bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3944 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 63 parsel alanında Kütahya İdare Mahkemesinin 2020/263 esas-2021/311 sayılı kararının uygulanması konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Çalca Mahallesi 6190 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16- İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 63 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Civli Mahallesi yerleşik Alanı içerisindeki 3820 ada, 1 parsel alanının batısında ve yerleşik alanın güney doğusunda imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Güveççi Mahallesi yerleşik alanının güney batısında (1.Güveççi Aralığı Sokak Mevki) imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1873 ada, 480 parselde imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez Siner Mahallesinde, J24A07D4B – 4C, J24A12A1A – 1B, J24A11B2B paftalarda, Kütahya Şehir İçi Dereleri Taşkın Koruma konusunda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki, riskli alanda imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

                                                                                                             Prof. Dr. Alim IŞIK

 

     Belediye Başkanı