İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5675 Sayılı Kanun'un 3.maddesi gereği, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine eklenen fıkra uyarınca, 5.Dönem 1. Olağanüstü Meclis toplantısını 11.07.2013 PERŞEMBE günü Saat: 21.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-Ilıca Otel Harlek konusunun müzakeresi, 2-İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, 3-Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunda Belediyemizi temsil edecek 5 asil 5 yedek müteşebbis heyeti seçimi konusunun müzakeresi, 4-Afet Riski altındaki alanlar ile ilgili, Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 269 sayılı kararının yeniden görüşülmesi konusunun müzakeresi, 5-İlimiz, fuar alanının tasarruf şeklinin müzakeresi, Mustafa İÇA Belediye Başkanı