BELEDİYE MECLİSİMİZİN, 05.08.2014 TARİHLİ, 1 DÖNEM, 4 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İKİNCİ BİRLEŞİMİNİ AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 06.08.2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 18.00'DE BELEDİYE KÜLTÜR SARAYI MECLİS SALONUNDA YAPACAKTIR. MECLİS ÜYELERİNE VE SAYIN HALKIMIZA DUYURULUR. GüNDEMLER / 42-İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 43-İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 18.M.1 pafta, 770 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 44-Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih 481 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planının bir bölümünün iptali konusunun müzakeresi, ÖNERGELER / 45-Belediyemiz 2014 yılı bütçesinde aktarma yapılması konusunun müzakeresi, 46-12 yıllık zorunlu eğitime geçilmiş olduğundan, İlimiz merkezinde yeni okul binaları yapılması amacıyla okul alanları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün imar plan değişiklik talebi ve takas konusunun müzakeresi, 47-Belediye Meclisimizin 04.05.2012 tarih 222 sayılı kararı ile Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta 220 adada onaylanan 2233 sayılı İmar Planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 48-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 40 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 49-İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada, 28 nolu parsel alanının kuzeyinde imar planı değişikliği , 28 nolu parselin takas işlemlerinde kullanılması konusunun müzakeresi, 50-Mülkiyeti Belediyemize ait, aile sağlık merkezi yapılabilecek, Yenidoğan ve Yunus Emre Mahalleleri arasında bulunan park alanından ihdas edilecek ve plan değişikliği yapılacak olan yaklaşık 1306,61 m2.lik alan, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1474 ada, 19 parsel numaralı taşınmazdan yaklaşık 500,00 m2.lik alan ve İlimiz Maltepe Mahallesi, 14 ada, 21 parsel numaralı Maltepe Parkından yaklaşık 394,00 m2.lik alanın, Afyon Yolu üzerindeki mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan İlimiz 30 Ağustos Mahallesi, 561 ada, 35 parsel numaralı 2450,00 m2.lik taşınmazla takas edilmesi konusunun müzakeresi, 51-Çiniciler Çarşısı esnafı ve kat maliklerinin, 28.07.2012 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında görüşülen, Kütahya Belediyesine ait 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarına ait ortak giderlerin asgari brüt metrekare üzerinden 1,00 (Bir TL) olarak tahsil edilmesi konusunun müzakeresi, 52-Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz, Ali Paşa, Yıldırım Beyazıt ve 30 Ağustos Mahallelerinde bulunan 4 adet işyeri vasıflı taşınmazların 5393 Sayılı Kanun'un 18.Maddesi “e” bendine göre tasarruf şeklinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi, 53-İlimiz, merkez, Ağaçköy Mahallesinde bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 54-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesi, e bendi gereğince Kütahyaspor'a 100.000.-TL.;Kütahya Belediyespor'a 60.000.-TL.; Şehrimiz amatör spor kulüplerine 40.000.-TL. Olmak üzere toplam 200.000.-Tl. Destek sağlanması konusunun müzakeresi, 55-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesi, e bendi gereğince 15 Ağustos- 30 Ağustos 2014 tarihleri arasında icra edilecek 40.Kütahya El Sanatları ve Ticaret Fuarı etkinliği boyunca otopark ve tuvaletlerin işletilmesinin bedelsiz olarak Kütahyaspor'a verilmesi konusunun müzakeresi, 56-”Engelsiz ATM Kılavuzu ve Standartları Yönergesi” hazırlanması ve Engelli vatandaşlarımız için engelsiz ATM'ler kurulması konusunun müzakeresi, 57-Gazze,Irak ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlerin meclis tutanaklarında yer alması ve kamuoyu ile paylaşılması konusunun müzakeresi, 58-İlimiz, merkez, Gaybiefendi Mahallesi 40 pafta, 222 ada, 27 parsel nolu taşınmazın imar plan tadilatı konusunun müzakeresi, 59-Filistin Halkı Dostları Derneği İşbirliği ile Filistin Gazze Şehrinde ekilebilir arazi ve içme suyu tesisi yapılması ile ilgili projeye destek verilmesi konusunun müzakeresi, Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı