İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1.dönem 6. olağan toplantısını 08/10/2014 Çarşamba günü Saat 18.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Kütahya İl Koordinatörlüğü tarafından 13-19 /10/2014 tarihleri arasında Hollanda ve Belçika'ya düzenlenecek olan Kütahyalı yatırımcılara yönelik yapılacak toplantıya Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet ÖZDOĞAN'ın görevlendirilmesi konusunun müzakeresi. 2- Belediyemizde uzun yıllar görev yapmış ve hakkın rahmetine kavuşmuş bulunan Bülent ERKILAVUZ'un isminin bir sokağa verilmesi konusu ile ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi. 3- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1237 ada 9 parsel numaralı taşınmazda bulunan 4.438,41 m2 lik Belediyemize ait olan hissenin takas konusunun müzakeresi. 4- Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında yapılan 2410 ve 2410_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi. 5- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 6- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 2 pafta, 2675 parsel nolu taşınmazı kapsayan alanda yapılan 02.03.2012 tarih, 95 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve söz konusu plana yapılan itirazın reddine dair 02.11.2012 tarih, 463 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptaline ilişkin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin 2012/1254 Esas, 2014/890 sayılı kararı konusunun müzakeresi. 7- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4B pafta, 3954 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 8- İlimiz merkez Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada, 677 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 9- İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, J23b04a4 pafta, 108 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 10- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 268 ada, 6 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 11- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 11 parselde (eski 4275 nolu parsel) imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 12- İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 24Ö1, 25Ö4 paftada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 13- İlimiz merkez Andız Mahallesi, 107 ada, 11 nolu parselde imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi. 14- İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 11 pafta, 2569 nolu parselde imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi. 15- İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 nolu parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi. 16- İlimiz merkez Enne Mahallesi 4363 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar planı yapımı konusunun müzakeresi. 17- İlimiz merkez Çalca Mahallesi 1402 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi. 18- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3530 ada, 230, 235, 236 ve 237 nolu parsellerde Mevzi Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi. 19- İlimiz merkez Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi. 20- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 69 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. ./.. (2) 21- Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih ve 232 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2631 adanın doğusunda park alanındaki düzenlemeyi içeren 2415_1 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi. 22- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 39 ve 40 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 23- Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu güzergahı bölgesinde yapılan işlemlerin düzenlenmesi konusunun müzakeresi. 24-Belediyemizin en fazla hisse ile ortağı olduğu Belde A.Ş.'nin yönetim değişikliği nedeniyle bankalardaki sözleşmelerin yenilenmesi ve limitlerinin güncellenmesi konusunun müzakeresi. 25-Belediyemizin en fazla hisse ile ortağı olduğu Simpaş A.Ş.'nin yönetim değişikliği nedeniyle bankalardaki sözleşmelerin yenilenmesi ve limitlerinin güncellenmesi konusunun müzakeresi. Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı