İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere (1.dönem, 7.olağan toplantısı) 04/11/2014 SALI günü Saat 18.00' de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-2015 Yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi, 2-2015 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi, 3-2015 yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi, 4-Belediyemiz bütçesinde aktarma yapılması konusunun müzakeresi, 5-Macaristan Büyükelçiliği'nin daveti üzerine Pecs Belediye Başkanı Zsolt Pava tarafından 5-8 KASIM 2014 tarihleri arasında Güney Tuna ötesinde gerçekleştirilmesi planlanan programa Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun görevlendirilmesi konusunun müzakeresi, 6-Ilıca Kaplıcalarında işletme ruhsatı Belediyemize ait jeotermal kuyuların işletmeye alınabilmesi için, termin planının uygulamasında görev alacak komisyonun belirlenmesi konusunun müzakeresi, 7-İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 8-6552 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak amacı ile, idari para cezalarının iptali için açılan davalardan feragat edilmesi konusunun müzakeresi, 9-İlimiz, Meydan Mahallesi 26 pafta, 125 ada,65-66 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kısımlarının (kanalizasyon hattı için) kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 10-İsimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi konusunun müzakeresi, 11-İlimiz Okçu Mahallesi J23B09B4B pafta, 3728 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın tahsis talebi konusunun müzakeresi, 12-Kütahya Belediyesi “Otogar Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, 13-Kütahya Belediyesi /Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi, 14-Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği” konusunun müzakeresi, 15-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67.maddesi gereğince kanunda belirtilen işlerle ilgili 3 yıllık ihaleye çıkılması konusunun müzakeresi, 16-Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda yapılan 2436 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı ve 2436_A işlem değişiklik nolu nazım imar planı değişikliklerine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi, 17-İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 13.10.2014 tarih, 349-8653 sayılı yazılarıyla iletilen, Askeri Güvenlik Bölgelerinin imar planına işlenmesi konusunun müzakeresi, 18-“Otopark ve Sığınak ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulacaktır.” şeklinde plan notunun oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 19-Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu güzergahı bölgesinde yapılan işlemlerin düzenlenmesi ve mevcut karayolunda yapılacak işlemler konusunun müzakeresi, 20-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 21-Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 311 sayılı kararı ile onaylanan Gaybiefendi Mahallesi, 21.N.1-2-4, 21.M.2-3 pafta, 229 ada bölgesinde yapılan 2441 ve 2441_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 22-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 37 pafta, 2264- 2266- 2267 nolu parsellerde imar planı ön izin konusunun müzakeresi, 23-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 43 pafta, 2565 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 24-Eskişehir Karayolu çevresi imar planlarında, karayoluna bağlanan yollarda imar planlarında yer alan park alanlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi, ./.. (2) 25-İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 26-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 268 ada, 6 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 27-İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı ön izin konusunun müzakeresi, 28-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 74 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 29-İlimiz merkez Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi, 30-İlimiz merkez Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi, 31-İlimiz merkez Sofu Mahallesi 3617 ada 1 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi, 32-İlimiz merkez Okçu Mahallesi 3686 ada 1 nolu parsellerde Mevzi Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi, 33-Rezerv alanları konusunun müzakeresi, Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı