İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1.dönem, 8.olağan meclis toplantısını 02/12/2014 SALI günü Saat 18.00' de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi gereğince, 2015 yılı Meclis toplantılarının gün ve saatleri ile Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi, 2-2015 Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi, 3-İlimiz merkez 100. Yıl Mahallesi Afyon yolu üzerinde,Sosyal Konutlar bitişiğindeki alana büfe yapılıp işletilmesi konusunun müzakeresi, 4- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 71,4123, 4126, parsel taşınmazlar ile, İnköy Mahallesi 132, 5284,parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 5-İlimiz inköy Mahallesi 2196,2197,2198,2176 ve 1996 parsel numaralı taşınmazların mezarlık alanına tahsisli kısımlarının kamulaştırılması ve 6'ncı 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, 6-İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2530 parsel ,6 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz ile Çalca Mahallesi 413,417,418,419,420,421,424,2357 taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 7-İlimiz merkez Cedit Mahallesi 36 pafta 157 ada 111 parsel numaralı kerpiç çamaşırlık vasıflı taşınmazın bedelsiz devri konusunun müzakeresi, 8- Kadro değişikliği konusunun müzakeresi, 9-Arıtma Çamuru Bertarafı konusunun müzakeresi, 10-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Gaybi Efendi Mahallelerinde kullanılacak “Kısmi Yağmursuyu Projesi” konusunun müzakeresi, 11-Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde imarlı yapı ruhsatı alacak vatandaşlardan teknik altyapı bedeli alınması konusunun müzakeresi, 12-Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih ve 366 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmelik taslağının görüşülmesi konusunun müzakeresi, 13-Belediye Meclisimizin 05/01/2010 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Görev,Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenen Fen İşleri Müdürlüğü Görev,Yetki ve Çalışma Yönetmelik taslağının müzakeresi, 14-İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2612 ada, 31 parsele birleşik sahada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 15-İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50.K.4.B pafta, 195 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 16-İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 parsel ve 136 pafta, 821 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi, 17-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 5 pafta, 3987 ada, 7 parsel (eski 4329 parsel) alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 18-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, J23.B.04BA.4 pafta, 108 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 19-İlimiz merkez Ilıca Mahallesi Işıkkara Mevkii, 123 ada, 513 nolu parselde turizm tesisleri yapımı müracaatı konusunun müzakeresi, 20-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, J23.B.04.A.3.C pafta, Uydukent batı bölümü yürürlüğe giren imar planında değişiklik konusunun müzakeresi, 21-İlimiz Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parsel alanında imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 22-İlimiz merkez Akkent Mahallesi, 23.M.1-23.M.4 pafta, 159 ada, 3 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 23-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.4 pafta, 167 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 24-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2665 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 25-Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.III pafta, 2631 nolu ada doğusunda yapılan 2415_1 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi, ./.. (2) 26-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen 16 adet trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 27-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih, 179251 sayılı yazılarıyla iletilen Kütahya 2. (yeni) Çevre Yolu konusunun müzakeresi, 28-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi 2618 ada, 222 nolu parsel alanına mevzii imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi, 29-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 803 ada, 22 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 30-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 804 ada, 56 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 31-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 90 pafta, 593 ada, 7 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 32-Azot Sosyal Tesisleri içinde bulunan D-159 Blok 1 numaralı dairenin Mevlana Araştırma Kültür Sanat Derneği'ne tahsis talebi konusunun müzakeresi, 33-Azot Sosyal Tesisleri içinde bulunan D-159 Blok 4 numaralı dairenin Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği'ne tahsis talebi konusunun müzakeresi, 34-Azot Sosyal Tesisleri içinde bulunan D-159 Blok 5 numaralı dairenin bir yıllığına Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şubesi'ne tahsis talebi konusunun müzakeresi, 35-J24.A.1 pafta, Eskişehir yolu doğusunda ilave nazım imar planı yapımı konusunun müzakeresi, 36-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 17.O.II pafta, 1401 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 37-Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylanan; Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda yapılan 2436 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı ve 2436_A işlem değişiklik nolu nazım imar planı değişikliklerine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi, Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı