İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.dönem, 1.olağan meclis toplantısını 06/01/2015 SALI günü Saat 18.00' de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu' na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi, 2-2015 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi, 3-Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2015 yılında ödenecek maktu fazla mesai ücretinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi, 4-5957 Sayılı Hal Kanunu gereğince alınacak 2015 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi, 5- Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği konusunun müzakeresi, 6-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 42 pafta, 2250 ada,10 parsel numaralı taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 7-Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 98 pafta, 1474 ada, 23 parsel numaralı taşınmazın tahsisi konusunun müzakeresi, 8- “S” Plaka konusunun müzakeresi, 9-Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı için 2015 yılı yatırım bütçesinde bulunmayan Belediye katkı payının da ek bütçe oluşturularak ödenek aktarılması konusunun müzakeresi, 10-Kütahya yağmursuyu Projesi'nin 2015 yılı yatırım bütçesinde bulunmaması nedeniyle Yoncalı ve Ilıca kanalizasyon inşaatı projelerinden kalan kredi miktarının 2015 yılı ek bütçesi yapılarak ödenek aktarılması konusunun müzakeresi, 11-Kütahya şehir merkezine yapılması planlanan turizm tesislerine sıcak su dağıtımının Kütahya Belediyesi tarafından yapılması ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi, 12- Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün 22.10.2014 tarih, 179251 sayılı yazılarıyla iletilen, Kütahya 2. (yeni) Çevre Yolu çevresinde imar planlarının hazırlanması konusunun müzakeresi, 13- İlimiz merkez Hacıazizler Mh. 2618 ada, 222 nolu parsel alanına mevzii imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi, 14- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi , 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanıyla ilgili Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2014/23 esas, 2014/1150 nolu kararının müzakeresi, 15-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 17.O.II pafta, 1401 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 16- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 29 ada, 8 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 17- Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen 6 adet trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,, 18- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 10.11.2014 tarih 06344 sayılı yazıları ile iletilen, hazırlanmakta olan, Afyonkarahisar – Uşak – Kütahya planlama bölgesi , 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı konusunun müzakeresi, 19- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 92 pafta, 556 ada, 10 ve 11 nolu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 20- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 596 ada, 2 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 21- İlimiz merkez Zığra 18.Ö.1 pafta, 115 ada, 6 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 22- Kentimizin 5 adet bölgesinde; Demiryolu alt ve üst geçitleri konusunun müzakeresi, 23- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.1, 18.O.2 ve 18.O.3 paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 24- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 536 ada, 109 nolu parsel alanında imar planı değişikliği,konusunun müzakeresi, 25- Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanan, İnköy ve Çalca Mahalleleri, 22.O.1, 23.O.4, 25.Ö.4 pafta, Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, 1/2 bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik yapılan 2462 ve 2462_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 26- İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 25.Ö.1,4 paftalarda imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi, 27- İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 3 Pafta 401 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı (Sızdırmaz Fosseptik Çukuru ve Tesisleri) Mevzi Nazım ve Uygulama İmar planı yapımı konusunun müzakeresi, 28- İlimiz merkez Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına yapılan İtirazlar konusunun müzakeresi, 29- İlimiz merkez Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, 30- İlimiz merkez Sofu Mahalle Yerleşik alanında Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih ve 383 sayılı kararıyla onaylanan 3617 ada 1 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 31- İlimiz merkez Okçu ve Güveççi Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi, 32- İlimiz merkez Sofu Mahallesi Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, 33-İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı konusunun müzakeresi, 34-İlimiz merkez Yoncalı imar planlarının güneyinde kalan 610 hektarlık sahada Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi, 35-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 36-İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 37-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.1.A pafta, 161 ada bölgesinde ilave nazım imar planı konusunun müzakeresi, 38-İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 280 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 39-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 40-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 74 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı