İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.dönem, 2.olağan meclis toplantısını 03/02/2015 SALI günü Saat 18.00' de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 3.maddesi uyarınca, Yoncalı ve Enne Mahalleleri'nde yapılacak olan 22-a uygulaması (Yenileme) işlemlerinde uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, söz konusu yerlerde ikamet eden kişilerden 6'şar adet bilirkişi seçimi yapılması konusunun müzakeresi, 2- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde Trafik Zabıtası olarak görevlendirilen Ahmet EREN'e Belediye Meclis kararı ile belirlenen zabıta ve itfaiye personeline ödenen fazla mesai ücretinin fiilen yaptığı işlerden dolayı ödenmesi konusunun müzakeresi, 3- 2015 yılında uygulanmak üzere, Belediye gelir tarifesinde Asansör Proje Ücretlerinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, 4- 2015 yılında uygulanmak üzere, Belediye gelir tarifesinin 33. maddesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Belge Ücretlerinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, 5- Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin 3.maddesinde belirtilen Disiplin Amirleri Çizelgesi'nin Belediyemizin değişen yapısına göre yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 6-Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 02 sayılı kararı ile kabul edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait görev, yetki ve çalışma yönetmeliği konusunun müzakeresi, 7-İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3355 ada, 3 parsel üzerinde Muhtarlık binası olarak kullanılmakta olan taşınmazın üst katı, Kütahya Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği'ne ortak projelerde kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, ilk günden beri hiçbir faaliyette bulunmadıklarından dolayı tahsisin iptal edilmesi ve söz konusu yerin Kütahya İl Müftülüğü'ne tahsis talebi konusunun müzakeresi, 8- İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 21.N.III pafta, 2960 ada, 7 parsel ve Bosna-i Cedit Mahallesi 725 parsel, İnköy Mahallesi 5305 parsel numaralı taşınmazlarda (5305 parsel numaralı taşınmazda bulunan, Oto Terminali Oteli Bölümü ve A-LPG Alanına tahsisli olan kesimler dahil) gerekli görülmesi halinde imar plan değişikliği yapılmasından sonra tasarruf şeklinin tespiti ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi, 9- İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 10-Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 302 sayılı kararıyla; Alayunt Mahallesi, 3309 ada, 14 nolu parsel alanında onaylanan uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin iptali konusunun müzakeresi, 11-İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 596 ada, 2 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 12-İlimiz merkez Zığra, 18.Ö.1 pafta, 115 ada, 6 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 13-İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 92 pafta, 556 ada, 10 ve 11 nolu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 14-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 536 ada, 109 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 15-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 804 ada, 56 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakaresi, 16-İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 3 Pafta 401 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı (Sızdırmaz Fosseptik Çukuru ve Tesisleri) Mevzi Nazım ve Uygulama İmar planı yapımı konusunun müzakeresi, 17-Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih ve 382 sayılı kararıyla onaylanan Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, 18-Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih ve 381 sayılı kararıyla onaylanan Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, 19-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.4 pafta, 29 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 20-İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 280 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 21-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.1.A pafta, 161 ada bölgesinde ilave nazım imar planı konusunun müzakeresi, 22-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 23-Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı sınırlarının imar planına işlenmesi konusunun müzakeresi, 24-Belediye ve mücavir alan sınırlarımız dahilinde yeni hafriyat döküm sahası belirlenmesi konusunun müzakeresi, 25-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel bölgesinde ilave nazım imar planı konusunun müzakeresi, 26-Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanan, İnköy ve Çalca Mahalleleri, 22.O.1, 23.O.4, 25.Ö.4 pafta, Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik yapılan 2462 ve 2462_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 27-Ilıca Harlek Termal Turizm kapsamında kalan 50.L.1C, 50.L.1D, 50.L.4A, 50.L.4B paftaların kesişimindeki sahada düzenleme yapılması konusunun müzakeresi, 28-İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 726 nolu parselin güneyindeki park alanında düzenleme yapılması konusunun müzakeresi, 29-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 24.N.3-4 paftada, İmar Planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 30-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 21.N.2 pafta, 5305 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı