İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.dönem, 3.olağan meclis toplantısını 03/03/2015 SALI günü Saat 18.00' de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

Bilgilendirme: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 2. fıkrasına istinaden yapılan atama ve görevlendirmelerin Meclisin bilgisine sunulması.

G Ü N D E M /

1-2015 yılında çalıştırılması planlanan sözleşmeli arkeoloğun ücret tespitine ilişkin, tam zamanlı personel ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

2-İlimiz merkez Pirler Mahallesi Germiyan Caddesinde bulunan 27 pafta, 105 ada 21-27-78 parsel numaralı taşınmazlar ile ilgili, Kütahya İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine istinaden satın alma talebi konusunun müzakeresi,

3-Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 02 sayılı kararıyla kabul edilen Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin iptal edilmesi ve yeni hazırlanan söz konusu Yönetmelik Taslağının müzakeresi,

4-Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi,

5-Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezince üretilen adaçayı fiyatlarının 2015 yılı Gelir Tarifesinde 3,50 TL/kg olan fiyatının piyasa standartları olan 3,00 TL/kg olması konusunun müzakeresi,

6-Almanya'nın Wesel ve çevre şehirlerinde Kütahyamızı Kültürel ve Sanatsal Yönleriyle tanıtacak olan sanatçılarımızdan Zeynel SAĞ, Güler SAĞ, Hüseyin DOĞAN, İsmail ERÇEK ve Yavuz Selim KOÇ'un 28 Mart-20 Nisan 2015 tarihleri arasında görevlendirilmeleri konusunun müzakeresi,

7- İlimizde dernekler ve yardım kuruluşlarınca yapılan kermes taleplerinin değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

8-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

9-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 20.K.2-3 pafta, 627 ada, 30-31 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

10-İlimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih, 310 sayılı kararı ile onaylanan 2440 nolu uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 18.12.2014 tarih, 7231 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

11-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel bölgesinde ilave nazım imar planı konusunun müzakeresi,

12-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 470 ada, 92 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 4269 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14-Belediye Meclisimizin 03.06.2011 tarih, 243 sayılı Kararının iptal edilmesi konusu ve Göynükören Köyü, J24A11C3 pafta, 124 ada, 400 nolu parsel alanında mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi,

15-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1256 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16-Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.III pafta, 2631 nolu ada doğusunda yapılan 2415_1 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi,

17-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 309 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18- Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 302 sayılı kararıyla, Alayunt Mahallesi, 3309 ada, 14 nolu parsel alanında onaylanan; 2435 işlem değişiklik nolu mevzii uygulama imar planı değişikliği ve 2435_A işlem nolu mevzii nazım imar planının iptali konusunun müzakeresi,

19-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 – 131 pafta, 758 ada, 77 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 729 nolu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 – 132 paftada, 758 adada imar planında yol alanında park ve mescit sahalarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

23-Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanan, Çalca Mahallesi, 25.Ö.1,4 paftalarda imar planı ve değişikliği konusuna askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi

24-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, J24A06A paftada imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

25-Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanan, İnköy ve Çalca Mahalleleri, 22.O.1, 23.O.4, 25.Ö.4 pafta, Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik yapılan 2462 ve 2462_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

26-İlimiz merkez Andız, Kirazpınar, Parmakören Mahalleleri J23B04A, J23B04B, J23B04C, J23B05D paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27- İlimiz merkez Perli Mahallesi, J24A06B paftada imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

28- Ilıca, I24D17A2, I24D17A3 paftalarda imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

29- İlimiz merkez Perli Mahallesi, J24A07A, J24A07B paftalarda imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

30-İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3307 ada 1 nolu parsel alanında plan değişikliği talebi konusunun müzakeresi,

31-İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesinde Belediye Hizmet alanı talebi konusunun müzakeresi,

32-İlimiz merkez Perli Mahallesinde Belediye Hizmet alanı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

33-Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanan Sofu Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi

34-Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanan Okçu ve Güveççi Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi,Kamil SARAÇOĞLU

 

Belediye Başkanı