İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.dönem, 5.olağan meclis toplantısını 05/05/2015 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

Bilgilendirme:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 2. fıkrasına istinaden yapılan görevlendirmenin Meclisin bilgisine sunulması.

G Ü N D E M /

1-Belediyemiz 2014 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi,

2-Üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliğinden istifa edilmesi konusunun müzakeresi,

3-Halk Ekmek Büfelerine ait yer/yön değişikliği ve satış büfelerinin yenilenmesi talebi konusunun müzakeresi,

4-İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 19.M.IV pafta (57 pafta),348 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin 6ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

5-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 73 pafta 309 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması işlemlerinin 6 ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

6-III. sayılı dolu kadro değişiklik cetveli konusunun müzakeresi,

7-Belediye Meclisi’nin 01/04/2015 tarih ve 150 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Şehrimizde sonradan mahalle statüsüne geçmiş yerleşim yerlerinde bulunan cadde ve sokak isimleri verilmesi ve Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Şehit Cengiz ERKUL isminin başka bir mahalleye verilmesi talebinin müzakeresi,

8-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün fonksiyonel yapısındaki çeşitlilik nedeniyle 2015 yılına ait performans programında yer alan göstergelerin revize edilmesi konusunun müzakeresi,

9- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe içi Sosyal ve İktisadi İşletmesine bağlı Sosyal Tesisler Restoran’a ait fiyat tarifesinde Üniversite öğrencilerine yönelik %20 oranında indirim uygulanması konusunun müzakeresi,

10-Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 101 sayılı kararıyla, Göynükören Köyü, 124 ada, 400 nolu parsele mevzii nazım ve uygulama imar planı yapımı için verilen ön iznin iptal edilmesi konusunun müzakeresi,

11-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, (758, 763) 2960, 4330, 4331, 4332 ve 4333 nolu adalarda, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

12-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, J24A11B3A ve J24A11B3D paftalarda, Ø1000 lik Çelik Boru Ana İçme suyu Güzergahının geçtiği bölgede imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi,

13-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 18.O.4 pafta, 1120 ada doğusunda park sahasında ve 91 pafta, 531 ada da yol alanında trafo sahalarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

14-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15-İlimiz merkez Alayunt Mahallesi J-24-a-13-a paftada imar planı yapımı ön izni konusunun müzakeresi,

16-İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2371-2372-2373 parseller üzerinde bulunan sahipsiz hayvan bakımevinin kuzeyinde ilave tesislerin yapımı ön izni konusunun müzakeresi,

17-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi Yeni yapılacak olan çevre yolunun kuzey kesimindeki Ceza İnfaz Kurumu alanının kuzey doğusuna Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal tesisleri yapımına yönelik ilave mevzi imar planı yapımı ön izni konusunun müzakeresi,

18-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.IV pafta, 156 ada, 3-4-5-6 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19-İlimiz merkez Andız Mahallesi, 107 ada, 11 nolu parsel alanında imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

20-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.1-23.M.4 pafta, 159 ada, 3 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21-İlimiz merkez Andız ve Kirazpınar Mahalleleri, Dumlupınar Üniversitesi karşısında, üniversite şerhi kaldırılan parsellerde imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

22-Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih ve 74 sayılı kararıyla Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak ön izin verilen, İnköy Mahallesi kuzeyindeki alanda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşüne göre Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi,

23-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24-İlimiz merkez Sultanbağı-Aydoğdu Mahallesi, Radar Yolu bölgesinde ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

25-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 20.M.2 pafta, 1679 ada, 92 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

26-İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.J.2 pafta, 49 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 293 sayılı kararı ile onaylanan 2431 nolu imar planı değişikliğinde düzenleme yapılması konusunun müzakeresi,

28-Belediye Meclisimizin 01.03.2013 tarih ve 110 sayılı Kararı ile onaylanan ilave imar planının Bölcek Mahallesi, 11 pafta, 2726 parsel alanıyla ilgili kısmında düzenleme yapılması konusunun müzakeresi,

29-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 28 pafta, 5062 nolu parselin kuzeyindeki bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı