İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.Dönem, 5.Olağan 2.Birleşim Meclis Toplantısını 08/05/2015 CUMA günü Saat 19:00’ da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M /

Belediye Meclisimizin 05.05.2015 tarih ve 184 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Belediyemiz 2014 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi,

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

 

Belediye Başkanı