İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.dönem, 6.olağan meclis toplantısını 02/06/2015 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

G Ü N D E M /

1- 22. aktarma cetveli konusunun müzakeresi,

2- Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan daire, işyeri ve arsaların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

3- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3989 ada 3 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

4- İlimiz merkez, Tavşanlı yolunun sağında, Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüsü karşısında bulunan imar planında park olanı olarak görülen alanın köşesine yap-işlet devret modeliyle büfe yaptırılıp işletilmesi talebi konusunun müzakeresi,

5- Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda Kütahya’mızın adını duyuran, tanıtımını yapan üstün başarı gösteren ve derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesi konusunun müzakeresi,

6- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 875 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

7- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada, 8 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

8- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada, 4, 5, 9, 10 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

9- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

10- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 125 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

11- İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 41 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

12- İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 640 ada, 317 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13- İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 670 ada, 44, 45, 50 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14- DDY Altgeçit projelerinin imar planlarına işlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15- Belediye Meclisimizin 01/04/2015 tarih ve 171 sayılı kararıyla onaylanan Geven Mahallesi Belediye Hizmet Alanı Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde yapılan İtiraz konusunun müzakeresi,

16- İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2417 nolu parselde imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

17- İlimiz merkez İnköy Mahallesi J24A06A paftada imar planı değişikliği ve imar planı yapımı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez Ilıca, imar planlarının güneydoğu kesimine birleşik alanda imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

19- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 803 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20- Milli Savunma Bakanlığı’nın 06.05.2015 tarihli yazısına istinaden, mania planı kriterlerine ilave olarak, Askeri Hava alanının (meydan referans noktasından) 15 km. çevresinde, 150 metre ve daha yüksek yapılaşmalarla ilgili koşulun uygulanmasına yönelik imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

21- Askeri Güvenlik Bölgeleri imar planları yapımıyla ilgili ön izin, imar planı değişikliği konuları konusunun müzakeresi,

22- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1120 ada doğusunda park sahasında ve 531 adada yol alanında trafo sahalarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

23- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130, 132 pafta, 758, 763 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1099 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

25- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

26- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada, 76 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı