İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.dönem, 9.olağan Meclis toplantısını 06/10/2015 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

G Ü N D E M /

1- Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 346 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi,

2- Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 345 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi,

3- Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 331 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimine Ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağı Konusunun müzakeresi,

4- Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 332 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

5- Şehrimizde bulunan Dumlupınar, Vefa, Fuatpaşa, Enne, ve Yoncalı Mahallelerinde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

6- Mülkiyeti Hikmet SARI ve Abdullah SARI’ya ait olan İlimiz merkez İstiklal Mahallesi 380 ada 1 parsel numaralı taşınmazın, 4 yıl içinde restorasyon yapılarak satılmaksızın sosyal ve kültürel amaçlı kullanılması şartıyla Belediyemize Hibe edilmesi konusunun müzakeresi,

7- İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi 19.M.IV pafta (57 pafta), 360 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

8- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 87 pafta, 654 ada, 48 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

9- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 1050 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile 18.O.I pafta ve 1050 adanın güneyinde kalan taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

10- Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2015 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacak ise 2016 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2016 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için “Kira Tespit Komisyonu” oluşturulması konusunun müzakeresi,

11- Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 353 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Şehrimizde yaşayan yoksul ve ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelerine, su ücretlerinin indirimli uygulanması veya su ücretlerinin alınmaması” konusunun müzakeresi,

12- Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 347 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi,

13-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi yeni yapılacak olan çevre yolunun kuzey kesimindeki Ceza İnfaz Kurumu Alanının kuzeydoğu bölümünde Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri yapımına yönelik ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

14- Ş.Ş. Dumlupınar Mahalle yerleşik alanlarında Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi,

15- İlimiz merkez Kirazpınar Mahalle yerleşik alanlarında Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi,

16- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi yerleşik alanı kuzeyinde bulunan Eğitim Kampüs Alanının Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamına alınması konusunun müzakeresi,

17- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3942 ada 1 parselde ( 16 pafta 3758 parsel ) imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 240 ada, 7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.K.4 pafta, 221-245 ada,10-11 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 6-7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22-Çamlıca bölgesi imar planları ile Okçu Mahallesi yerleşik alanı arasında yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

23- Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih, 297 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099 ada, 1 nolu parsel alanında onaylanan 2531 İşlem Değişiklik Nolu imar planı değişikliğine askı süresindeki müracaat konusunun müzakeresi,

24- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

25- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 120 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

26- Orman sahalarının olduğu belirtildiğinden dolayı, Okçu Mahallesi, 168, 170, 171, 172 ve 174 nolu adalar ile ilgili imar planı değişikliği ve takas konusunun müzakeresi,

27- İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

28- İlimiz merkez Siner, 17.Ö.2 pafta, 8 ada,1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

29- ilimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2902 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

30- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 18.O.2 pafta, 1512 nolu adada ve 1253 adanın kuzeyinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

31- Kütahya’mızın adını duyurmak ve tanıtımını yapmak üzere; “Kütahya İli Tıbbı Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı”, “Kütahya’nın İlk Milletvekillerinden Yusuf Cemil Bey’in Kütahya Günlükleri”, “İlk Mekteplere Çocuk Şarkıları”, “Dumlupınar Nutukları” ve “Milli Yardım Defteri” kitaplarının basılması konusunun müzakeresi,

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı