İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3.dönem, 1.olağan Meclis toplantısını 05/01/2016 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

G Ü N D E M                /

            1-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu' na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi,

2-2016 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi,

3-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Biriminden hizmet alan (Sokakta çalışan/çalıştırılan ve risk altındaki çocuklar) 35 çocuğun okullarına devamlılıklarında ve kurumlarında gerçekleştirilen aktivitelere katılımlarının sağlanması ve takibi için ulaşım yardımı yapılması konusunun müzakeresi,

4-Belediyemiz Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğünce gelir durumu iyi kişilere yapılacak olan evde temizlik hizmetinin gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi,

5-İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

6-Belediye Meclisinin 01/12/2015 tarih ve 444 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

            7-Belediyemize ait yeni logo tasarlanması için yarışma düzenlenmesi ve 1. olan esere 10.000 TL ödül verilmesi konusunun müzakeresi,

8-Belediyemiz Yeni Kültür ve Ticaret Merkezi’ne ‘’Hazer Dinari Kültür Merkezi’’ isminin verilmesi konusunun müzakeresi,

9-İlimiz Merkez, Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

10-İlimiz Merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

11-Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nün 05.11.2015 tarih, 91760 sayılı yazısı ve 19.10.2015 tarih, 4627 kayıt nolu dilekçe ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 18.11.2015 tarih, 12233 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

12-Toprak Koruma Kurulunda görüşülmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayılı ve 02.04.2013 tarih, 183 sayılı kararı ile imar planı yapımı için ön izin verilen Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik sahaların tekrar değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

13-İlimiz Merkez, Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 254 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14-İlimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 10 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15-İlimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 16 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16-İlimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 31 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

17-İlimiz Merkez, Bölcek Mahallesi, 3976 ada, 32 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18-İlimiz Merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 8-34 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19-İlimiz Merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta, 665 ada, 153 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20-İlimiz Merkez, Bölcek Mahallesi, J23b09b2c pafta, 3976 ada, 30 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21-İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 3-4 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22-İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.1-19.O.4 pafta, 1936 ada ,142 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

23-İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi 5052 parsel ve 4258 ada 2 parsellerde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24-İlimiz Merkez, Gaybiefendi Mahallesi J23b10b 3a paftada yol ve kavşak alanı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

25-İlimiz Merkez, Yeni Bosna Mahallesinde kullanılmayan atıl vaziyette bulunan okul binalarının bulunduğu alana, Belediye hizmet alanı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

26-İlimiz Merkez, Ali Paşa Mahallesi 5 pafta 544 ada 163 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27-İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 55 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

28-Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin , 2015/1231 Karar, 2014/1007 Esas Nolu Kararına istinaden; Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 227 sayılı kararıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1-17.Ö.4 paftada karayolu bölgesinde onaylanan, 2413 işlem nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi,

29-İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 91 pafta, 536 ada, 10 nolu, 546 ada, 5 ve 6 nolu, 804 ada, 29 nolu parsel alanlarında ve 73 pafta, 920 ada batısında; imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

30-İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, (1830) 4363 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

31-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.12.2015 tarih, 6158 sayılı yazılarında belirtilen , Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1518 ada, 2 nolu parselde yapılan uygulama konusunun müzakeresi,

32-İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 555 ada, 10 nolu parsel alanı ile 759, 760, 761, 762, 763 nolu adalar bölgesinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

            33-03.01.2012 tarih ve 29 sayılı ‘’Atatürk Bulvarı’na cepheli, ticaret nizamlı ilk adalarda, plan notunun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği’’ konulu Belediye Meclis Kararının revize edilmesi konusunun müzakeresi,

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Kamil SARAÇOĞLU

                                                                                                                                   Belediye Başkanı