İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3.dönem, 2.olağan Meclis toplantısını 02/02/2016 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

       1ehrimizin muhtelif yerlerinde vatandaşlarca, şirketlerce, kurumlarca çeşitli amaçlarla kazı izni alınmadan yapılacak kazı çalışmaları için cezai işlem uygulanması konusunun müzakeresi

        2- Belediyemizin son kullanıcısı olduğu Çevre altyapı projesinin uygulama sürecine 2016 yılı itibariyle başlanacağı, 1.837.300 Avro sözleşme bedeline haiz “2012TR16IPR004-01/SER/39- Technical Assistance and Supervison for Kütahya Waste Water Treatment Plant Project” işine ait 31 Aralık 2017 tarihi sonrasında proje kapsamında gerçekleştirilecek harcama ve ödemelerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun müzakeresi,

         3- Belediyemizin son kullanıcısı olduğu Çevre altyapı projesinin uygulama sürecine 2016 yılı itibariyle başlanacağı, 15.126.780,85 Avro sözleşme bedeline haiz “ 2012TRIPR004-02/WKS/34- Construction of Kütahya Waste Water Treatment Plant” İşine ait 31 Aralık 2017 tarihi sonrasında proje kapsamında gerçekleştirilecek harcama ve ödemelerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun müzakeresi,

          4- “Kütahya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı Projesi” nin ilk aşamasının uygulanmasında geriye kalan %9’luk (2.401.544 Avro)’ya kadar olan kısmı için İller Bankasından eş finansman sağlanması konusunun müzakeresi,

         5- Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin 3.Maddesinde belirtilen Disiplin Amirleri Çizelgesi’ nin Belediyemizin değişen yapısına göre yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

       6- Şehrimizin Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, Bunarlar Caddesi, Bunarlar aralığı Sokak, Kürekenler Sokak İsimlerinin değiştirilmesi ile Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

          7-  Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 05 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

         8-  Belediye Meclisinin 01.09.2009 tarih ve 386 sayılı kararıyla kabul edilen Kütahya Belediyesi Ulaşım Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi,

         9- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün, İşletme ve Sosyal Tesislerinde yapılan Düğün Organizasyonları için, 15.02.2016 tarihinden itibaren, uygulanacak olan Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi,

       10- İlimiz Ilıca Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan, mer-i imar planına göre Belediye Hizmet Alanına tahsisli, Işıkkara 130 ada, 22 parsel (Sarıkız Hamamı), 169 ada 1,2,3 parseller (Aqua Park), 154 ada 936 parsel (Hasulas) numaralı taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

        11- İlimiz merkez Cedit Mahallesi 36 Pafta, 1717 (157) ada, 90 parsel numaralı 49,00 m2 yüz ölçümlü taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık kamulaştırma programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

       12- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesine istinaden Kütahya Belediyesi Konservatuarı kurulması konusunun müzakeresi,

      13- Uluslararası Türk İş Adamları Derneği Tarafından, 12-16 Şubat 2016 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel Şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan “İş Adamları Platformu ve AB Proje İş Birliği” Programına katılmak üzere,  Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun yurtdışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi,

        14-Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nün 05.11.2015 tarih, 91760 sayılı yazısı ve 19.10.2015 tarih, 4627 kayıt nolu dilekçe ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 18.11.2015 tarih, 12233 sayılı yazısının değerlendirilmesi,

        15-İlimiz merkez Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

        16- İlimiz merkez Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 16 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

        17- İlimiz merkez Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 31 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

        18-İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 8-34 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

        19-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b09b2c pafta, 3976 ada, 30 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

      20-İlimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih, 310 sayılı kararı ile onaylanan 2440 nolu uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi,  

        21- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 1114 nolu parsel alanında, imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

        22- İlimiz merkez  Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 3-4 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

        23- İlimiz merkez  Turgutlar Köyü, 129 ada 237 nolu parselin güneyinde, Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak ön izin verilen, Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih, 308 sayılı kararının iptal edilmesi konusunun müzakeresi,

        24- İlimiz merkez  Turgutlar Köyü, 129 ada 237 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

        25- İlimiz merkez  Andız Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

       26- Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 467 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında onaylanan 2575 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi,

      27- İl Trafik Komisyonu’nun 25.12.2015 tarih ve 2015/165 nolu Kararında belirtilen, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Çevre Yolu üzerindeki akaryakıt istasyonu önündeki tali yolun Kültür Merkezi önündeki servis yoluna bağlanması konusunun müzakeresi,,

        28- İlimiz merkez  30 Ağustos Mahallesinde J23b10c3b, J24a06d4a paftalarda , Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar (II) da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

       29- İlimiz merkez  Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 19.O.IV pafta, 1936 ada, 118 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

       30- İlimiz merkez  Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1182 parselde Lisanssız Güneş Enerjisi yapılması konusunun müzakeresi,

       31- İlimiz merkez  Bölcek Mahallesi 3939 ada, 12 parselde İmar Planı Yapımı önizni konusunun müzakeresi,

       32- İlimiz merkez  Bölcek Mahallesi 3942 ada, 1 parselde(16 pafta 3758 parsel) imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

       33- İlimiz merkez  Çalca Mahallesi 21 pafta, 2454 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

       34- İlimiz merkez  Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 55 parsel ve 759 ada 4 parsel alanında plan değişikliği konusunun müzakeresi,

      35- İlimiz merkez   Güveççi Mahallesinde 3785 ada, 40 parsel alanının bulunduğu bölgede imar planı değişikliği ve imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

        36- İlimiz merkez   Ali Paşa Mahallesi 5 pafta, 544 ada, 163 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı