İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3.dönem, 5.olağan Meclis toplantısını 03/05/2016 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

G Ü N D E M                /

 

1- Belediyemiz 2015 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi,

2- Uluslararası platformlarda Belediyemizi ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamaları yerinde görmek amacıyla, Tarihi Kentler Birliği tarafından 28 Mayıs – 1 Haziran 2016 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz, Nesebır, Varna, Ruscuk, Plevne, Sofya, Plovdiv, ve Kırcaali kentleri ile Romanya’nın Köstence ve Bükreş Kentlerinde gerçekleştirilecek olan programa katılmak üzere Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun yurtdışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi,

3- III. sayılı dolu kadro değişiklik cetveli konusunun müzakeresi,

4- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen Ilıca Kaplıcalarında ki Hasulhas Yüzme  Havuzunun giriş ücretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi,

5- 2016 yılı için Belediyemizin Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

6- Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 136 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Şehrimizin Kırkıllı Mahallesinde bulunan 1. Dar Sokak isminin değiştirilmesi ile Şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

7- Zafertepe Mahallesi- Zafer Meydanı –Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Zafertepe Mahallesi –çevreyolu- Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü, güzergahlarında ulaşıma katkı sağlaması amacıyla Taksi/Dolmuş hatlarının oluşturulması, çalışılacak güzergahların belirlenmesi-eklenmesi-çıkarılması, ihale edilmesi  vb. konularda yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

8- 2918 sayılı Karayolları Kanunu’nun Ek 16. Maddesi uyarınca, Akıllı sinyalizasyon sisteminin bir parçası olan TEDES (Trafik Elektronik Destekleme Sistemi), KGYS( Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi) uygulamasının mevcut kavşaklar ve şehrimizin gelişimi için kullanılacak kavşaklarda kullanılmak üzere, yap- işlet devret modeli ile 10 yıla kadar ihale edilmesi veya kredi kullanılarak sağlanması vb. konularda yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

9-  İlimizde bazı bölgelerde uygulanması düşünülen yeraltı konteynerleri konusunun müzakeresi                          

             10- 05.01.2016 tarih ve 07 sayılı Meclis Kararıyla amblem/logo tasarımı yapılmış, fakat uygun amblem/logo bulunamamıştır. Daha fazla eserin katılımını sağlamak ve profesyonelliği artırmak amacıyla yeni bir amblem/logo tasarım yarışması yapılması konusunun müzakeresi,

11- Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih ve 164 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, Bülent CIRIK’ın Osmanlı Belgelerinde Kütahya adlı kitabının basılması konusunun müzakeresi,

12- Merkez meskenler-lojmanlar ile merkez ticarethaneler-fabrika-imalathaneler ’in su tarifesinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi,

13- İlimiz merkez İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanlarının güneyi ile İmar planında 50 metrelik yol alanı arasında kalan bölgede İmar Planı yapımı önizni konusunun müzakeresi,

14-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3927 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15-İlimiz merkez Andız Mahallesi 154 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16-Belediye Meclisimizin 02/02/2016 tarih, 70 sayılı kararıyla onaylanan Andız Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

17-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2760 ada, 8-9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18-İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada, 48 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2270 ada, 33 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2252 ada, 3 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21-İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 1964 ada, 10-11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 84 pafta, 624 ada, 17 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

23-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada doğusunda bulunan alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24-İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 3 parselde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

25-Belediye Meclisinin 04.01.2013 tarih, 34 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 627-2786-2787 nolu adalar bölgesinde yapılan 2299 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi,

26-İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 63 pafta, 766 ada, 22 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27-İlimiz merkez Alayunt Mahalle Yerleşik Alanı İmar planlarında 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanlarda Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

28-İlimiz merkez Kırgıllı Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi,

29-İlimiz merkez Zığra Mahalle Yerleşik Alanı imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

30-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, 9 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

31-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde; yerleşik alan belirlenmesi ve J24A11B3C- J24A11C2B paftalarda yol ile ilgili imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

32-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

33-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 584 ada, 101 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

34-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 adada, 30 Ağustos Mahallesi, 106 pafta, 561 adanın güneybatısında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

35-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2942/4650 sayılı kamulaştırma kanunu hükümleri gereğince ilimiz Parmakören Mah. 4340 ada 1 parsel üzerindeki yığma kargir ev müştemilatı ve ağaçların kamulaştırma işlemlerinin 6’nci 5 yıllık imar programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

36-İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta 123 ada 153 parsel ve Meydan Mahallesi 25 pafta 533 ada 96 parsellerde bulunan dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

37-İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 394 ada, 17 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

38-İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 nolu parseller ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 

39-Belediyemize ait BMC marka 1990 model, 43 KT 347 plakalı hidrolik merdivenli itfaiye arazözü ile İlimiz Gediz İlçesi Gökler Belediye Başkanlığı’na ait Magırus-Deutz marka 1964 Model 43 EY 584 plakalı itfaiye aracının bedelsiz olarak  karşılıklı takas yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı