İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3.Dönem, 5.Olağan 2.Birleşim Meclis Toplantısını ( Yarın)  05/05/2016 Perşembe günü Saat 18:30’ da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

            Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 167 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Belediyemiz 2015 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi,

           

 

 

 

           

                                                                                                                                                                                       Galip GÜLTEKİN

                                                                                                                                                                                     Belediye Başkanı V.