İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem, 6. olağan Meclis toplantısını 02/06/2016 Perşembe günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

 

1- Kütahya Belediyesi Hizmet Binası yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. ’den kredi kullanılması konusunun müzakeresi,

            2- III. Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli konusunun müzakeresi,

3- Uluslararası platformlarda Belediyemizi ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamaları yerinde görmek amacıyla, Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte,  2016 Haziran  ayı içerisinde İsveç Ülkesine ve 2016 Temmuz ayı içerisinde  Güney Kore ve Japonya Ülkelerinde gerçekleştirilecek olan programa katılmak üzere Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’ nun yurtdışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi,

4- 02/06/2015 tarih ve 255 no.lu Meclis kararı ile Belediyemiz ile THY arasında imzalanan Cenaze Taşıma Protokolü kapsamında 2015 yılı Gelir Tarifesine eklenen cenaze taşıma ücretine %1 KDV uygulandığından, cenaze taşıma ücretinin yeniden görüşülmesi konusunun müzakeresi,

5- İlimiz Bosna-i Cedit Mahallesi, 3 pafta, 602 parsel numaralı, 359,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesi konusunun müzakeresi,

6- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1396, 1397, 1398, 1399 ve 1400 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

7- Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 147 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873 nolu adalar bölgesinde onaylanan; 2608 ile 2608_A nolu imar planı değişikliklerine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi,

8- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, (47) 634 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

9- İlimiz merkez Seydiköy 101 ada 153, 157, 159, 167, 168, 172, 173, 229, 233, 389, 390 ve 165, 171 parsellerde İmar Planı konusunun müzakeresi, 

10- İlimiz merkez Andız Mahallesi 154 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

11- İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3404 ada 1 parsel ve 3405 ada 1 parselde imar planı iptali konusunun müzakeresi,

           12- Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih 62 sayılı kararıyla; Parmakören Mahallesinde onaylanan İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar ve ilgili müracaat konuları ile Parmakören Mahalle Yerleşik alanı 1/5000 Revizyon Nazım ve 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planları yapımı konusu.

            13- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            14- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2270 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            15- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2278 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            16- İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 437 ada, 8-9-10 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

         17- Belediye Meclisimizin 02/02/2016 tarih, 66 sayılı kararıyla, İnköy Mahallesi, 1114 nolu parsel alanında, Geri Gönderme Merkezi Alanı olarak ön izin verilen alanda, hazırlanan imar planlarının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

            18- İlimiz merkez Alayunt Mahallesi J24A08D4D pafta 150 ada da planın düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

19- Simpaş El Sanatları Turizm Taşımacılık Akaryakıt Makine Doğlgaz İnşaat Mühendislik Madencilik Temizlik Gıda Tarım Hayvancılık Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş.'nin sermaye artırımı talebi konusunun müzakeresi,

20- Belde El Sanatları Turizm Taşımacılık Akaryakıt Makine Doğalgaz İnşaat Mühendislik Madencilik Temizlik Gıda Tarım Hayvancılık Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş.‘nin sermaye artırımı talebi konusunun müzakeresi,

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

 

Belediye Başkanı