İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem, 8. olağan Meclis toplantısını 01/09/2016 Perşembe günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

           

G Ü N D E M                /

      1-Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

            2-İlimiz merkez Bahçelievler Mahallesi, (Bölcek Mahallesi 20L1 pafta, 146 ada, 10 parsel) Şehit Şekip Erdem Caddesi 28/A Kat:1 adresinde bulunan Bahçelievler Muhtarlığının yan tarafındaki boş taşınmazın Sağlık Bakanlığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ve tüm işlemler için; Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunu müzakeresi,

            3-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 21.N.II-21.N.III pafta, 5474 parsel numaralı taşınmaz alana “Terminal Oteli” yapılması ve tüm işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

            4-Şehir içi ulaşımda hizmet veren Halk Otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması yönündeki talep konusunun müzakeresi,

            5-Kütahya’mızın adını duyurmak ve tanıtımı yapmak üzere Belediye Meclisimizin 03.11.2015 tarih ve 402 sayılı kararı ile basılan kitapların fiyatlarının ve kitabın yazarına verilecek telif hakkı miktarının belirlenmesi konusunun müzakeresi,

            6-Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih KÖLGELİ ve Park ve Bahçeler Müdürü Murat GİRKİN’nin, 01-05 Eylül 2016 tarihleri arasında, İtalya'nın Firenze Şehrinin Pistoia bölgesinde yapılacak olan, gelecekte şehrimize yapılması planlanan botanik park alanının içerisine peyzaj alanında kullanılmak üzere ithal ağaçları ve bitki bahçelerini yerinde incelemek üzere, yurtdışına görevlendirilmesi ve kanuni yolluk harcırahlarının ilgili müdürlüklerce ödenmesi konusunun müzakeresi,

            7-23. Aktarma cetveli konusunun müzakeresi,

            8-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 73 pafta, 728 ada, 77 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

            9-İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 222 ada, 152-153-154 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            10-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 236 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            11-İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 35 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            12- BOTAŞ’ın 18.08.2016 tarih, 405.02.99 – E.32428 sayılı yazısıyla iletilen Doğal Gaz İletim Hatlarının imar planlarına işlenmesi konusunun müzakeresi,

13-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 nolu parselde mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

14-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 31 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi,

15-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 146 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi,

16-İlimiz merkez Saray, Alipaşa, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos, Siner Mahallelerinde;  Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Karayolunda; bisiklet yollarının oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi,

            17-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Uydukent bölgesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı kapsamına alınabilecek taşınmazların görüşülmesi konusunun müzakeresi,

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

 

   Belediye Başkanı