İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem, 9. olağan Meclis toplantısını 04/10/2016 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

           

G Ü N D E M                /

            1-Belediye Meclisimizin 01/09/2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen ilimiz Lala Hüseyinpaşa Mahallesi, Meydan Mahallesi ve diğer mahallelerinde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

            2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası uyarıca şehrimizde bulunan Mithatpaşa Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresi,

            3-Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2016 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacaksa 2017 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2017 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için “Kıymet Takdir Komisyonunun” oluşturulması konusunun müzakeresi,

            4-İlimiz merkez Göveççi Mahallesi, 3791 ada, 43 parsel numaralı, 110,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi ve işlemler için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

           5-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz, Servi Mahallesi, 19 pafta, 670 ada, 51 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan (4, 5, 6 ve 7. katlar) işyerlerinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesine göre 10 yıla kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılması konusunun müzakeresi,

         6-Belediye Meclisi'mizin 01.09.2016 tarih ve 290 sayılı kararı ile “Tarih ve Kültür Komisyonu'na” havale edilen Kütahya’mızın adını duyurmak ve tanıtımını yapmak üzere, basılan kitapların fiyatlarının ve yazara verilecek telif hakkının belirlenmesi konusunun müzakeresi,

      7-Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, şehrimizin muhtelif yerlerinde kent mobilyaları yaptırılarak -10- yıla kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılması konusunun müzakeresi,

8-İlimizde şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren ticari taksilerin, taksimetre fiyatlarının belirlenmesi konusunun müzakeresi,

9-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 70 ada, 9-15 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

10-İlimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 adada imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi,

11-Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 282 sayılı kararı ile onaylanan 2653 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi, konusunun müzakeresi,

12-İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 65 pafta, 451 ada, 84 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi,

13-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi,

14-Belediye Meclisimizin 02.08.2016 tarih, 261 sayılı kararıyla Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda onaylanan 2643, 2643_A no.lu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi, konusunun müzakeresi,

15-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 no.lu parselde mevzii imar planı yapımı talebi, konusunun müzakeresi,

16-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2, 18.Ö.1, 19.O.3 ve 19.Ö.4 pafta, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904 ve 2905 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

      17-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 135 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

      18-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 31 adada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            19- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 - 634 ada, 15, 101 ve 132 no.lu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            20- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1356 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            21- İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 21 pafta, 0 ada, 2454 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            22- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 0 ada, 5401 parsel bölgesinde, Küçük Sanayi Sitesi lejandlı alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

 

Kamil SARAÇOĞLU

 

   Belediye Başkanı