İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5.dönem 7. olağan toplantısını 02/08/2013 CUMA günü Saat 21.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, 2-T Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, 3-Bahçelievler Mahallesinde bulunan bazı sokakların Mehmet Akif Ersoy Mahallesine bağlanması talebi ve ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 4-Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 5-İlimiz Afyon yolu 9. km. sinde bulunan Araç Muayene İstasyonu (TÜVTÜRK) yanında bulunan alana büfe yapılması ve tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 6-İlimiz,merkez, Yoncalı Mahallesi, 12 pafta, 1112, 1113, 1114, 1115, 1149, 1150, 1151 parsel numaralı (Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin batısında bulunan) imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırma konusunun müzakeresi, 7-Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 175 sayılı kararı ile;Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda onaylanan 2287 nolu imar planı değişikliğine yapılan itiraz konusunun müzakeresi, 8-Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih ve 91 sayılı kararıyla onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, 763 ada, 18 nolu parselde yapılan 2301 numaralı imar plan değişikliği konusunun müzakeresi, 9-İlimiz İnköy Mahallesi 30-31 pafta, 4806 parsel bölgesinde ilaver mevzi imar planı ve imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 10-İlimiz, merkez, Ali Paşa Mahallesi, 6 pafta,47 ada, 67-74 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 11-İlimiz, merkez, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planı 25.I.2 pafta da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 12-Belediyemiz ve mücavir alanlarımızın dışında, Gedikoğlu Çiftliği 101 ada bölgesinde mezarlık alanına yönelik mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi, 13-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 128 pafta, 815 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 14-İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 220 ada, 38 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna ve parka tahsisli kesimlerinin kamulaştırma işlemlerinin 6' ıncı 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, 15-İlimiz, merkez, Yunus Emre Mahallesi, Haymeana Caddesi üzerinde bulunan 125.Yıl Atatürk parkının cadde üzerindeki doğu köşesine büfe yapılması ve tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 16-İlimiz, merkez, Ali Paşa Mahallesi 8 pafta,51 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 17-İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 28 pafta,1330, 1331 nolu parseller alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 18-Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 96, 97, 98 paftalarda, Demiryolu Güneyi Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi, 19-Belediyemize ait Ilıca Kaplıcalarında bulunan 3 adet işletme ruhsatlı Jeotermal kaynak ruhsatları için alınan teminat mektuplarının (3 adet) güncellenmesinin yapılması konusunun müzakeresi, 20-Ilıca Kaplıcalarında açılacak sondaj için taahhütname alınması ve Jeotermal Su Dağıtım Projesi hazırlanarak, entegre bir biçimde kullandırılması konusunun müzakeresi, 21-Uydukent ismi ile Parmakören Mahallesi sınırları içinde planlanan yeni yerleşim alanı içme ve kullanma suyu konusunun müzakeresi, 22-İlimizde Dar gelirli ailelerin orta öğretimde okuyan çocuklarına öğretim dönemi süresinde şehir içi ulaşım yardımı yapılması konusunun müzakeresi, 23-İlimizde uygulanan taksimetre ücretleri konusunun müzakeresi, ./.. (2) 24-İlimizde mevcut olan kavşaklarda hizmet veren ve ekonomik ömrünü dolduran sinyalizasyonların akıllı sinyalizasyon tanımlı sisteme geçmesi ve Belediyemizin sorumluluğunda bulunan H-S-T ve N plakalı araçların havadan iletişim kurarak tek merkezden takip edilmesi (ATS), Araç içinde bilgilendirme amaçlı LCD ekran, mevcut duraklara ilaveden Güneş Enerjili Led aydınlatmalı duraklar, şehrimizde mevcut bulunan şehir içi bilgilendirme ve yön levhalarının yüksek performanslı uzun ömürlü levhalar ile değiştirilmesi işinin yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkarılması konusunun müzakeresi, 25-İller Bankasından kredi alınması ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi, 26-2013 Mali Yılı Ek ödenek konusunun müzakeresi, 27-Yıldırım Beyazıt Mahallesi 17.0.II pafta, 1237 ada, 9 parsel numaralı 8008,46 m2.lik taşınmazın 4438,41 m2.lik kesiminin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına tahsisi konusunun müzakeresi, 28-Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine ait Düzenli Depolama Tesisi atık sularının, deşarj standartlarını sağlamak koşulu ile Belediyemiz Atıksu arıtma Tesisine boru hattı ile bağlanması ve buna dair protokol imzalanması konusunun müzakeresi, 29-Belediye Meclisimizin 01.03.2013 tarih ve 129 sayılı kararı ile basımına karar verilen “Hisarlı Ailesi Mustafa Hisarlı ile Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri” kitap bedelinin tespiti konusunun müzakeresi, 30-İlimiz, Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 17.O.II pafta,1238 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 31-İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi TOKİ-3 alanında ki DY20,21,22,23 bloklardaki 64 adet bağımsız bölümden 31 adedi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında kamulaştırma bedeli karşılığı parsel sahiplerine verilmiş olup, kalan 33 dairenin satışı konusunun müzakeresi, 32-İlimizde rezerv alanları konusunun müzakeresi, 33-Belediyemize ait Kent Park içerisinde faaliyete geçecek olan Nikah Dairesinde bulunan nikah salonu ücretinin tespiti konusunun müzakeresi, 34-(N) plaka ücretleri konusunun müzakeresi, 35-Amatör Spor Kulüplerine yardım konusunun müzakeresi, 36-İlimiz, merkez, Kırgıllı da kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinde Belediyemizin en az % 28 oranında temsil edilmesi konusunun müzakeresi, Mustafa İÇA Belediye Başkanı