İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem, 1. olağan Meclis toplantısını 03/01/2017 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

G Ü N D E M                      /

            1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu' na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi,

2- Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarih ve 374 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Alipaşa Mahallesi Uygun Sokak isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresi,

3- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince mücavir alanlar içerisinde bulunan bütün elektronik haberleşme ( baz) istasyonlarından alınacak yer seçim belgesi ücreti konusunun müzakeresi,

4- Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projesinin ekipman fabrika testlerine katılmak üzere inşaat mühendisi Murat YENİDOĞAN ve Elektrik Teknikeri Muammer PİŞKİN’in 09.01.2017- 11.01.2017 tarihleri arasında Finlandiya’ya: İnşaat Mühendisi Murat YENİDOĞAN ile Makine Mühendisi Serhat MUŞTUER’in 23.01.2017- 26.01.2017 tarihleri arasında İsveç’e görevlendirilmeleri konusunun müzakeresi, 

5- 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2017 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi,

6- 2017 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

7- İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 1682 ada, 61 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

8- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 17O1 pafta, 1328 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

9- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 47 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

10- Belediye Meclisimizin 06.12.2016 tarih ve 371 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Kart43 bedellerinin artırılması konusunun müzakeresi,

11- Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

12- Kütahya-Yoncalı Termal Merkezi Maslakbaşı Deresi Taşkın Kontrol Projesinin uygulanabilmesi için, İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 342 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin, projeden etkilenen kesimlerinin, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümleri gereğince, kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık Kamulaştırma programının 2017 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

13- ilimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.IV pafta, 60 nolu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 77 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2654 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

17-Uygulama imar planlarında uygulanmakta olan, 2004 yılında onaylanan imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik-jeofizik etüdlerindeki “uygun olmayan alanlar” lejandı dışındaki, diğer alanlarda da ilgili lejandların uygulanması konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez Hacı Azizler (100. yıl) Mahallesi, 2618 ada, 501 nolu parsel alanının imar planlarına alınması konusunun müzakeresi,

19-Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih, 327 sayılı kararı ile red edilen, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 nolu parsel alanında mevzii imar planı yapımı konusunun tekrar değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

20- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1935 ada, 94 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 10 nolu parsel alanında ve 129, 132, 133 pafta, 759, 760, 761, 762 ve 763 nolu adaların olduğu, Park ve Oyun Alanları lejandlı bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

23- Kütahya Kenti 2. Çevre Yolu Güzergah değişikliği konusunun müzakeresi,

24- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 0 ada, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

25- İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2481 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

26- İlimiz merkez Andız Mahallesi, 153 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

28- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20K2 pafta, 226 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

 

Kamil SARAÇOĞLU

  Belediye Başkanı