İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem, 2. olağan Meclis toplantısını 02/02/2017 Perşembe günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                      /

1-     2017 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi,

2-  Belediye Meclisi tarafından kabul edilen 06/10/2015 tarih ve 354 sayılı, “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nin” iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi,

3-  Belediye Meclisi tarafından kabul edilen 06/10/2015 tarih ve 355 sayılı, “Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nin” iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi,

4- Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Hayvan Barınağına ait Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi için hazırlanan “Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağına Ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağı” konusunun müzakeresi,

5-  Belediyemiz gelir tarifesinde yer alan “S” plaka ifadelerinde ve “Kütahya Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde” değişiklik yapılması konusunun müzakeresi,

6-  Belediye Meclisimizin 03.01.2017 tarih 31 sayılı kararı ile İller Bankasından kredi kullanılması konulu meclis kararının İller Bankasının talep ettiği şekilde yeniden düzenlenmesi konusun müzakeresi, 

7-  2017 yılı asfalt üretimi için Penetrasyon (Bitüm) temininde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den 5.500.000,00 TL (BeşMilyonBeşYüzBinTürkLirası) kredi kullanılması konusunun müzakeresi,

8-  Vatandaşlarımız tarafından yapılacak hayrat çeşmelerine mekanik su sayacı takılması ve Belediye Gelir Tarifesinin, “Su Tarifeleri” kısmına “Hayrat Çeşmesi” bölümü ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

9-   S.S. Güveçci Sulama Kooperatifine DSİ III. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kuyularının kullanım yetkisi, borç ve alacaklarıyla beraber Kütahya Belediyesi'ne devredilmesi konusunun müzakeresi,

10-  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Destek Gıda Kartı uygulama teklifi konusunun müzakeresi,

11- İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

12- İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13- İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada doğusunda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14- İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 215 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15- Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 27 sayılı kararıyla onaylanan Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesinde Trafo alanı ayrılmasına yönelik imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

16- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

17- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1935 ada, 94 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ada, 7 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 552 ada, 17 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 19.O.3 pafta, 2897 nolu adada imar planı değişikliği ve demiryolu güneyindeki 6306 sayılı kanun kapsamındaki Riskli Alanda uygulanan koşullar sahasının; demiryolu kuzeyindeki onaylı projenin esas alınarak kaydırılarak uygulanması konusunun müzakeresi,

21- İlimiz merkez Çalca Mahallesi 18 pafta 1888, 1889, 2367, 2369, 2634, ve 2638 parselde Milli Eğitim Müdürlüğünün İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22-  İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2335 nolu parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

23- İlimiz merkez Felent Çayı Projesi kontrol alanı ve yapı yasağı uygulanacak alanın belirlenmesi konusunun müzakeresi,

24-  İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5481 nolu parsel alanında İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

25- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3533 ada 1 parsel bölgesinde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

26-  İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5479 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

               Belediye Başkanı