İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem, 3. olağan Meclis toplantısını 07/03/2017 Salı günü saat 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                      /

          1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Okçu Mahallesi, 3689 ada, 3 parsel no.lu 274.70 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan ve 2015 yılında tamir edilerek kütüphaneye dönüştürülen eski hamamın Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi konusunun müzakeresi,

2- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Mecidiye Mahallesi 29 ada, 177 parsel 61,98m2 yüzölçümlü taşınmazın bedelsiz devri konusunun müzakeresi, 

3- Belediye Meclisimizin 02.02.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” konusunun müzakeresi,

4- Belediye Meclisimizin 02.02.2017 tarih ve 36 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen “Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” konusunun müzakeresi,

5- Belediye Meclisimizin 02/02/2017 tarih ve 41 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen "Hayrat Çeşmelerin Su Ücretleri ve Gelir Tarifesine Eklenmesi" konusunun müzakeresi,

6- Belediye Meclisimizin 02.02.2017 tarih ve 38 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “Kütahya Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde” değişiklik yapılması konusunun müzakeresi,

7-  Otopark ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

            8- Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan YAŞAR isminin ilimiz Bahçelievler Mahallesi Berber Sokağa veya yeni oluşacak başka bir sokağa verilmesi konusunun müzakeresi,

9- 2017 yılı içerisinde alımı planlanan; 1 Adet Traktör (Ön Yükleyicili), 1 Adet 4x4 Arazi Aracı, 1 Adet Vinç Ekipmanlı Aracın “2017 Yılı Taşıt Cetveline” ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

            10- İlimiz merkez Ağaçköy, Alayunt Mahalleleri yerleşik alanları arasında yol ile ilgili uygulama imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

            11- İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

12- İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 713 ada, 2 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13- İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 599, 685 no.lu adalar bölgesi ile 1475 no.lu adanın doğusunda ve 30 Ağustos Mahallesi, 1443 no.lu adanın batısında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

            14- İlimiz merkez, Meydan Mahallesi, 23 pafta, 928 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            15- İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 24 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            16-  İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            17- İlimiz merkez, Balıklı Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            19- İlimiz merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 251 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20- İlimiz merkez, İnköy Mahallesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 no.lu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21- İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 3929 ada, 6 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22- Kümaşın güneyinden başlayarak Yenibosna Perli İstikametine, Yeni Sanayi Alanlarına ve Atıksu Arıtma Tesislerine yol alanı ile ilgili uygulama imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

            23- İlimiz merkez, Çalca Mahallesi, 19 pafta, 2450 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            24- İlimiz merkez, İnköy Mahallesi, 540 parsel alanının güneyinde bulunan yol alanına plan notu eklenmesi konusunun müzakeresi,

            25- Kentsel dönüşüm kapsamında İller Bankasından kredi alınması konusunun müzakeresi,

 

 

                                                                                                             Kamil SARAÇOĞLU

                                                                                                                           Belediye Başkanı