İ L A N

                                                                       KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4.dönem, 5.olağan Meclis toplantısını 02/05/2017 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

G Ü N D E M                /

1-Belediyemiz 2016 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi,

2-Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Siner Mahallesi, 44 ada, 1 parsel numaralı, 7.111,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, mer'i imar planında "eğitim alanı" olan taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi,   

3-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 3100-3102 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık Kamulaştırma Programının 2017 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

4- Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurt dışı görevlendirmesi konusunun müzakeresi,

5- Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. Mehmet ZENCİ’nin yurt dışı görevlendirmesi konusunun müzakeresi,

6- 2017 yılı içerisinde alımı planlanan 1 Adet Kamyonetin, 2017 Yılı Taşıt Cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

          7-İlimiz merkez Perli Mahallesi, 21.R.I, 21.R.II, 21.R.III paftalarda, Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanına plan notu eklenmesi ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

          8-Mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilen, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 206 no.lu parsel alanının; 2617, 2618 ve 2619 no.lu adalar bölgesinde yapılmakta olan, imar planı yapımı çalışmasına dahil edilmesi konusunun müzakeresi,

9-İlimiz merkez DSİ Sulama Alanlarının iptali için Kamu Yararı Kararının alınması konusunun müzakeresi,

10-İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3309 ada, 14 (92) no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

11-İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi, 0 ada, 435 no.lu parsel alanında ilave - mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

12-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2656 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13-İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 9 pafta, 252 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K1 pafta, 67 ada, 19 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 251 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi,

16-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 140 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

17-İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 134 pafta, 770 ada, 72 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17Ö2 pafta, 5 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19-İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1C pafta, 191 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 2719 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

21-İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22-İlimiz merkez Parmakören ve İnköy Mahallelerinde yol alanları düzenlenmesine ilişkin imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

23-İlimiz merkez Enne Mahallesi, 231 ada, 2 parselde mevzii imar planı ön izini talebi konusunun müzakeresi,

 

Galip GÜLTEKİN

 Belediye Başkan V.