İ L A N

                                                        KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4.dönem, 7.olağan Meclis toplantısını 01/08/2017 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

 

           1- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklik gereğince, Birinci Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Yedek Üyelerinden Cafer Cihat CEYLAN ve Muhammed İkbal GÜNDEM’in istifaları ile boşalan YEDEK üyeliklere, Belediye Encümeninin 11.07.2017 tarih ve 1215 sayılı kararıyla seçilen Halit Oğuz ATAKAN ve Murat HASER'in görevlendirilmesinin Belediye Meclisimizce onaylanması konusunun müzakeresi,

          2- Belediye Meclisimizin 04.11.2008 tarih ve 370 sayılı kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin 3.maddesinde belirtilen ekli Disiplin Amirleri Çizelgesinin Belediyemizin değişen yapısına göre yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

3- Belediye Meclisimizin 06.06.2017 tarih ve 161 sayılı kararı ile daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Şehir içi ulaşımda hizmet veren Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması konusunun müzakeresi,

4- Belediye Meclisimizin 06/06/2017 tarih ve 157 sayılı kararıyla kurulan “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi,

5- Belediye Meclisimizin 06/06/2017 tarih ve 158 sayılı kararıyla kurulan “Mezarlıklar Müdürlüğü’ne ait Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi,

6- “Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi,

7- Kütahya Belediyesi “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi,

8- 2017 yılı Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışının yapılması için PADOK fiyatları, Serbest Hayvan Girişi, İşgaliye Harcı ve Nakliye Bedellerinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi,

9- İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 119 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

10- İlimiz merkez Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, J23b04d3b pafta, 3436 ada, 69 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

11- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, İ23c22c4d pafta, 331 ada, 1 parsel batısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

12- İlimiz merkez Sultanbağı-Aydoğdu Mahallesi, Kırklar Yolu bölgesinde yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

13- İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 2877 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 ada, 15 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 274 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16- İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

17- İlimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 ada, 24 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 2-4 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 259 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ve 2905 no.lu adaların güney kesiminde ve 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 no.lu ada alanına birleşik sahada, imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

21- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 413 no.lu parselin bulunduğu imar adası ve doğu kesiminde park sahası, 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 no.lu ada güneyi ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22- Kentimizin doğu kesimde; Yeni Çevre Yolunun kesinleşen projesine göre, “Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergâhı Kontrol Alanı - yapı yasağı uygulanacak alan”ın daraltılması, Siner Mahallesi 203 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

23- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.II pafta, 1497 no.lu ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97,98 – 18.O.1 pafta, 1463 ada, 3-4 no.lu parsel alanlarında, Belediye Meclisimizin 06.06.2017 tarih, 169 sayılı kararıyla onaylanan, 2749 no.lu imar planı değişikliklerine; askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi, 

25- İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2481 no.lu parsel bölgesinde Belediye Meclis Kararının düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

26- İlimiz merkez Sofu Mahallesi, 3638 ada 1 ve 2 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27- İlimiz merkez Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 3432 ada, 4 parsel alanının bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

             28- İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesi, 291, 292, 293, 294 parsel alanlarının bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,