İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4.dönem, 8.olağan Meclis toplantısını 07/09/2017 Perşembe günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

            G Ü N D E M                /

1-Kütahya'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda hak ettiği yeri alabilmesi için, Fransa'nın Paris kentinde UNESCO Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Kütahya'da Çini Sanatı ve Kütahya Tarihi" konulu konferansa katılmak üzere Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU‘nun, 10-13 Eylül 2017 tarihleri arasında yurtdışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi,

2-Kütahya'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda hak ettiği yeri alabilmesi için, Fransa'nın Paris kentinde UNESCO Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Kütahya'da Çini Sanatı ve Kütahya Tarihi" konulu konferansa katılmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Mehmet ZENCİ'nin, 10-13 Eylül 2017 tarihleri arasında yurtdışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce İhale edilecek olan Personel Hizmet Alımı İle Araç Kiralama Hizmet Alım İşi ve bu ihale kapsamında çalıştırılacak işçilere verilecek olan öğle yemeği ile ilgili,
Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme ve Dağıtım İşi Hizmet Alımı ihale süresinin 01.01.2018 - 30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesi ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılması konusunun müzakeresi,

4-Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ihale edilecek olan Binek Hizmet Aracı, Çift Kabinli Pikap, Panelvan, Damperli Kamyon, Damperli Kamyonet ve İş Makinası Kiralanması Hizmet Alım İşi ihale süresinin 01.01.2018 - 30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesi ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılması konusunun müzakeresi;

5-Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce ihale edilecek, süreklilik arz eden ve personel çalıştırmaya dayalı olan hizmet alımı ihale süresinin 01.01.2018 - 30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesi konusunun müzakeresi,

6-Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce 2017 yılı içerisinde alımı planlanan; 2 Adet Kamyon (Kombine Kanal Temizleme Aracı), 1 Adet Kamyon (Izgara Temizleme Aracı) 2017 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

7-Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce ihale edilecek olan Şehir İçi Mıntıka Temizliği İle Cadde ve Sokakları Yıkama Hizmet Alımı İşi ihale süresinin 01.01.2018 - 30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesi ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılması konusunun müzakeresi,

8-İlimiz merkez Ilıca ve Yoncalı ulaşımında hizmet veren Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması konusunun müzakeresi,

9-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ve 634 no.lu adalar bölgesinde park, otopark ve yol alanlarının uygulanması konusunun müzakeresi,

10-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1297 adanın kuzeyinde ve 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 no.lu ada alanına birleşik sahada, imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

11-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

12-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2760 ada, 14 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 1769 ada doğusunda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2267 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 1453 konutların doğu bölgesinde 1/5000 Nazım İmar Planı revizyonu ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi,

16-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4248 ada 1 parsel ve 3468 ada 1 parsel alanlarında bulunan Ceza İnfaz Kurumu ve Lojman Alanlarının bulunduğu bölgeye yol alanlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı