İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5.dönem 8. olağan toplantısını 03/09/2013 SALI günü Saat 20.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-Kadro sınıf değişikliği konusunun müzakeresi, 2-Belediye Meclisimizin 02.09.2005 tarih ve 319 sayılı kararı ile ön ödemeli kartlı su sayaçlarının yeniden görüşülmesi konusunun müzakeresi, 3-İlimiz, Servi Mahallesi 19.M.I pafta, 3397 ada,1 parsel ile 3398 ada 1 parsel arasında bulunan taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 4-İlimizde muhtelif yerlerde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ve isim değişikliği talepleri konusunun müzakeresi, 5-İlimiz, Okmeydanı Mahallesi Şembel Deresi mevkiinde bulunan mahalle sakinlerinin yeni mahalle olma talepleri konusunun müzakeresi, 6-İlimiz İstiklal Mahallesinde bulunan Sanayi sokak isminin değiştirilerek Rıfkı Yükselener isminin verilmesi yönündeki talebin müzakeresi, 7-Belediye Meclisimizin, 11.07.2013 tarih, 314 sayılı, 02.08.2013 tarih, 366 sayılı kararlarıyla uygun görülen, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili kriterlere, ek kriterlerin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 8-İlimiz, merkez, Gaybiefendi Mahallesi, 40 pafta, 227, 437 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 9-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 10-İlimiz, merkez, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı doğu kesiminde yol ve kavşak alanları düzenlenmesine ilişkin imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi, 11-İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2595, 2596 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 12-Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 293 sayılı kararı ile onaylanan; Civli, Kirazpınar Mahallelerindeki 2210 nolu imar planı ve değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 13-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1184 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 14-İlimiz, merkez, Siner Mahallesi, 114 adada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 15-Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 376 sayılı kararıyla onaylanan; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 ve 91 paftalarda, 19.N.1, 20.N.4 imar planı paftalarında yapılan 2351 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 16-Askeri Hava Alanı Mania Planı konusunun müzakeresi, 17-Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 222 sayılı kararı ile onaylanan Okçu Mahallesi, 20.J.2-20.K.1 paftada yapılan 2329 nolu imar planı değişikliği ve ilave imar planına askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 18-Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 166 sayılı kararı ile onaylanan Kent Bütününe yönelik imar planları ile, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı arası, Tavşanlı Karayolu Çevresi, İlave Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 19-İlimiz, merkez, Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 94 ada, 23 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 20-İlimiz, merkez, Bölcek, Kirazpınar, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alan Bölgelerinde Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı konusunun müzakeresi, 21-İlimiz, merkez, Yoncalı, 50.K.1.B pafta, 119 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 22-İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 3200 ada, 7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 23-İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 21.L.4 pafta, 288 ada, 2-3 parsel nolu taşınmazların Rezerv Alan ilan edilmesi konusunun müzakeresi, 24-İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde çıkma yapılması konusunun müzakeresi, 25-İlimiz, merkez, Paşamsultan Mahallesi, 31 pafta, 156 ada, 55 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 26-İlimiz, merkez, Çalca Mahallesi 22.Ö.I.II pafta 2526 parsel, 4 pafta 2474 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 27-İlimiz, merkez, Andız ve Geven Mahalleleri arasında İmar Planında Askeri bölge ayrılması, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı alanı içerisinde Şeker Fabrikasına kiralanan boş alan içerisinde Eğitim tesisleri alanı planlanması konusunun müzakeresi, 28-Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih 167 sayılı kararıyla onaylanan Şair Şeyhi Dumlupınar Mahalle Yerleşik alanı ile Dumlupınar üniversitesi alanı arası, Tavşanlı Karayolu çevresinde yapılan ilave nazım ve uygulama imar planlarına, askı süresinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, 29-İlimiz, merkez, Geven ve Andız Mahallelerinin kuzey kesimi ile Kütahya Belediyesi sınırları arasında kalan 2.352.326,10 m2’lik alanda 2. Üniversite alanı için kamu yararı konusunun müzakeresi, 30-Belediyemize ait Ilıca'da bulunan 50303870 elektrik abone numaralı sıcak su pompasının elektrik tüketimi konusunun müzakeresi, 31-İlimiz, merkez, Bölcek 186 ada,3 parsel ile yine Bölcek Mah.3975 ada, 30 parselin takas edilmesi konusunun müzakeresi, 32-İlimiz, merkez,Fatih Mahallesi,Fatih Semt Pazarı (Perşembe ve Sosyete pazarının) kurulduğu alanın Kütahya Belediyesi adına sağlıklı yaşam merkezine dönüştürülmesi konusunun müzakeresi, ÖNERGELER / 33-Yoncalı İlave Uygulama İmar Planlarında yer alan Turizm Tesis Alanlarına İlişkin plan notu düzenlemesi konusunun müzakeresi, 34-Devlet Hatun Caddesi ile Saat Kulesi Sokakta trafik uygulamaları ve sokak ismi konusunun müzakeresi, 35-İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18-0-IV pafta,1064 ada,35 parselde imar plan değişikliği konusunun müzakeresi, 36-İlimiz, merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Toki Akkent Mahallelerinde bulunan Sosyal Kültürel Merkezleri ile ilgili talebin değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, Mustafa İÇA Belediye Başkanı