İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem, 10. olağan 2. Birleşim Meclis toplantısını 21/11/2017 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. 

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. 

 

G Ü N D E M                /

1- Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 271 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi,

          

             

 

 

                                                                                                                                                                                                              Galip GÜLTEKİN 

                                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı V.