İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem, 11. olağan Meclis toplantısını 05/12/2017 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                      /

         1-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi gereğince, 2018 yılı Meclis toplantılarının gün ve saatleri ile Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi.

2-Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 272 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2018 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi.

3-Belediye Meclisimizin 02/11/2017 tarih ve 294 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, İçişleri Bakanlığınca ilimizde yapılan Maks (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) çalışması sırasında ortaya çıkan isimsiz çıkmaz sokaklar ile ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

4-2018 Yılı geçici işçi vizeleri konusunun müzakeresi.

5-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğünün
30. Ödenek Aktarma Cetveli konusunun müzakeresi.

6-İlimiz Merkez Servi Mahallesi, 1657 ada, 265 parsel numaralı taşınmazdaki 8,88 m2 yüzölçümlü hissemizin; 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (e) bendi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

7-Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

8-İlimizde faaliyet gösteren ticari taksilerin durak yerlerinin belirlenmesi, taksi sayısının belirlenmesi, müşteri ve taksi şoförünün güvenliğini sağlayacak teknoloji doğrultusunda cihaz takılması, ilimiz ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda yeni durak ihdas edilmesi ve bununla ilgili ihale yapabilmesi vb. konularda Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

9-Şehir içi ulaşımda 16 no.lu hatta hizmet veren Özel Halk Otobüsleri’nin fiyat tarifesi konusunun müzakeresi,

10-İlimiz merkez, 30 Ağustos Mahallesi 17.Ö.4 pafta 2098 ada, 21 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.  

11-İlimiz merkez, Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 119 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

12-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1, 17.Ö.4 pafta, 1284 ada, 9 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 583 ada, 5 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 45 ada, 14 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2670 ada, 6 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

16-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt (Cumhuriyet) Mahallesi, 94, 96 pafta, 754 no.lu ada bölgesinde, 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Alanın bulunduğu sahada; Askeri Güvenlik Bölgesinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi.  

17-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.Ö.2 pafta, 113 ada, 1 no.lu parsele imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Okçu ve Güveççi Mahallesine ait İmar planında, plan değişiklikleri konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4579 ada 1 parsel alanında trafo yapılması konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez İnköy Mahallesi Yeni Otogar Alanının doğu bölgesinde Belediyemizin Atıksu Arıtma Tesisine kadar olan bölümde bulunan Enerji Nakil Hattının ve yapı yasaklı alanların uygulanması konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez Çalca Mahallesi 19 pafta 2450 no.lu parsel bölgesinde Belediye Meclis Kararının düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 23 pafta, 2543 ada, 108 parsel kuzeyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 10 pafta, 3732 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

24-İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1C pafta, 131 ada, 5-9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

25-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 179 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi'ne yönelik OEDAŞ tarafından iletilen Enerji Nakil Hattının koruma kuşağının (yapı yasaklı alan) uygulanması konusunun müzakeresi.

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı