İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

         Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem, 2. olağan Meclis toplantısını 01/02/2018 Perşembe günü saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. 

        Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

         G Ü N D E M         /

 1- Belediyemizce ziyaret etmek üzere, Belediye Başkan Yardımcımız Murat ARIK, İç Denetçimiz Adem TURAN ve Daire Müdürlerimizin İsrail'e ve Filistin'in Kudüs şehrine ziyaret programı konusunun müzakeresi.

2- 2018 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi. 

3- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Kadro İptal Cetveli konusunun müzakeresi. 

4- 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2018 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi.

5- İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Devlet Okullarında yapılacak olan yangın tatbikatlarından 2018 Yılı Gelir Tarifesinde belirtilen "tatbikat yapmak ve tatbikata nezaret etmek" başlıklı ücret tarifesi konusunun müzakeresi.

6- Belediye Gelir Tarifemizin 2018 yılı içerisinde 20.7. maddesinde belirtilen Teknik Altyapı Bedeli ücreti konusunun müzakeresi. 

7- Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

8- Belediye Meclisimizin 04/04/2017 tarih 120 sayılı kararıyla onaylanan 2729 no.lu İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz konusunun müzakeresi. 

9- Kentimizin Batı kesiminde Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısı ve Uydukent Bölgesinde Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı Yapı Yasağı Uygulanacak Alanın İmar Planlarına aktarılması konusunun müzakeresi. 

10- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4335 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

11- İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 736 parsel numaralı alanın doğusundaki alanda imar planı yapımı konusunun müzakeresi. 

12- Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 16.01.2018 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

13- İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 19M4 pafta, 2558 ada kuzeybatısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

14- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 184 ada, 18-19-20 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

15- İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 41 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

16- İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

17- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.4 pafta, 82 ada, 7 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

18- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873, 578, 826, 1870, 1877 ve 1887 no.lu adalar bölgesi ile Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

19- Bitişik Nizamlı imar parsellerinde, arka bahçelerde zemin ve bodrum katların yapılabilmesine ilişkin plan notunun oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

20- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 Pafta, 1091, 1092 no.lu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

 Belediye Başkanı