İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5’inci dönem, 3’üncü olağan Meclis toplantısını 06.03.2018 Salı günü saat 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                      /

                  1- UNESCO Yaratıcı Şehir Ağı üyelerinin karşılıklı iletişimlerinin güçlenmesi, gelişimsel ve sürdürülebilir bir ağ olmak için gerçekleştirilecek çalıştaya  katılması için Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurtdışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

2- 27 Ocak 2018 tarih ve 30314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin yönetmelik gereğince 2018 yılı Belediyemiz gelir tarifesinde yer alan “yer seçim belgesi ücreti” konusunun müzakeresi.

3- DSİ 34. Bölge Müdürlüğü tarafından İkizhöyük köyü sulama kooperatifine yapılan sulama kuyularının kullanım yetkisinin, borç ve alacaklarıyla beraber Kütahya Belediyesi'ne devri konusunun müzakeresi.

4- İlimizde şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren ticari taksilerin, taksimetre fiyatlarının belirlenmesi konusunun müzakeresi.

5- 01/02/2018 tarih ve 47 sayılı Meclis kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen ilimiz içkili alanlar bölgesine (Haller bölgesi) ihdas edilen taksi durağına isim verilmesi konusunun müzakeresi.

6- İhtiyaç sahibi ailelere sosyal destek uygulaması kapsamında yapılan gıda yardımı miktarı konusunun müzakeresi.

7- Şehrimiz muhtelif mahallelerindeki sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesi konusunun müzakeresi.

8- Şehrimiz muhtelif mahallelerindeki isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ve isim değişikliği konusunun müzakeresi.

9- Birimlerimizin 2018 yılında iş programlarında artış olması sebebiyle 4 adet kazıcı-yükleyici (Beko Loder) iş makinası ile 6 adet damperli kamyon alınması ve alınacak 6 adet damperli kamyonun T Cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi.

10- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 19.O.IV 18.O.1 pafta, 154 ada, 142 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Saray Mahallesi, 4 pafta, 12 ada, 8 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K4 pafta, 3 no.lu ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Maruf Mahallesi, 52 pafta, 268 ada, 4-7-9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 2317 ada kuzeyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 839 ada, 107, 110, 111 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19L1 pafta, 2760 ada, 8-9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1b-J23b1 pafta, 3944 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi yerleşik alanının DSİ kanalının batısında kalan imar planı yapılacak bölümünün iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

19- Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 603 ada alanında yapılan 2817 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

20- Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile onaylanan Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 3 parselde yapılan 2819 no.lu ilave mevzii imar planına askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

21- Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan Okçu Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada bölgesinde yapılan 2820 no.lu ilave mevzii imar planına askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 36 ada, 16-17 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20K2 pafta, 83 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 655 ada, 15-17 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 595 ada, 2 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hava Er Eğitim Tugayı – Karayolu Arası Revizyon İmar Planı (I. Etap) plan notlarında, ilave madde düzenlenmesi konusuyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 266 ada, 7 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

28- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 737, 738, 739, 741 ve 802 no.lu adalar bölgesinde, Belediye Meclisimizin 02.01.2018 tarih, 19 sayılı kararıyla onaylanan 2802_İSD, 2802_A_İSD, işlem no.lu,  imar planı değişikliğine askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

29- Ayrık Nizam 2 kat lejandlı parsellerde yapı yüksekliğinin 7.50 metre olarak uygulanmasıyla ilgili plan notunun düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

30- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 117 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

31- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3924 ada, 61 ve 62 parsellerde mevzi imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

32- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, Yedigöller Rekreasyon alanı ile 50 metrelik yol arasında kalan kısımda imar planı ön izni konusunun müzakeresi.

33- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, Şehir Mezarlığına yol alanı planlaması konusunun müzakeresi.
            34- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen alanda Nazım ve Uygulama İmar Planlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

 

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

    Belediye Başkanı