İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

        Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem, 4. olağan Meclis toplantısını 03.04.2018 Salı günü saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. 

        Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                / 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, Belediyemiz 2017 Yılı Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyelerinin seçimi konusunun müzakeresi (3 üye) (görev süresi 1 yıl) (gizli oylama), 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi, (görev süresi 1 yıl) (en az 3 üye, en fazla 5 üye), 

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi,(görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye, en fazla 5 üye), 

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Araştırma ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi,(görev süresi 1 yıl), (en az 3, en fazla 5 üye), 

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi,(görev süresi 1 yıl), (en az 3, en fazla 5 üye), 

7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3, en fazla 5 üye),  

8- Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 1787 ada, 48 parselde bulunan (Yahya Efendi Konağı) taşınmazın tahsisi konusunun müzakeresi, 

9- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi Bölgelerinde yapılarak hizmete giren alt geçitlere isim verilmesi konusunun müzakeresi,

10- Belediye Meclisimizin 06.03.2018 tarihli, 62 ve 63 sayılı kararlarıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, Şehrimiz muhtelif mahallelerindeki sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesi ile Şehrimiz muhtelif mahallelerindeki isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ve isim değişikliği yapılması konularının müzakeresi.

11- İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada, 185 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

12- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 20L4 pafta, 2786 ada, 1-2-3-14-15 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 153, 154, 155, 193 no.lu adalarda mevcut imar planına göre uygulamaların yapılabileceği parseller konusunun müzakeresi,

14- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21J3 pafta, 122 ada kuzeydoğusunda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15- TEİAŞ Enerji İletim Hattı güzergâhının imar planlarında gösterilmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16- İlimiz merkez Servi Mahallesi, 82 ada, 42 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

17- Belediye Meclisimizin 06.03.2018 tarih, 85 sayılı kararıyla onaylanan ve askı süresinde olan, Siner Mahallesi, 117 ada, 1 no.lu parsel alanındaki 2844 işlem no.lu uygulama imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2656 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, J24A11C2A pafta, 2618 ada, 201 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 308 no.lu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21- Belediye Meclisimizin 01.02.2018 tarih, 42 sayılı kararıyla onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873, 578, 826, 1870, 1877 ve 1887 no.lu adalar bölgesi ile Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 no.lu parsel alanındaki; 2829 işlem no.lu imar planı değişikliklerine askı süresi dâhilinde edilen itiraz konusu ile 1873(577) ada, 323 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22- İlimiz merkez Çalca Mahallesi 0 ada, 1154 parselde  imar planı iptali  konusunun müzakeresi,

23- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5037 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

25- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5138 ile 5139 no.lu parsel alanlarının Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı kapsamına alınması konusunun müzakeresi,

26- İlimiz gelişme alanlarında düzenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla Gevrekseydi Köyü'nün Belediyemiz sınırlarına dâhil edilmesi konusunun müzakeresi,

27- Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih, 54 sayılı kararının iptal edilmesi ve İnköy Mahallesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen alanda ve etrafındaki bölgede Nazım ve Uygulama İmar Planı ve değişiklikleri konusunun müzakeresi,

28-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ali Paşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 41 parsel üzerinde katlı otopark altı 1. Bodrum kattaki işyerinin ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 599 ada, 33-34-35 ve 685 ada, 11-12 parsellerde bulunan otoparkın 10 yıla kadar kiraya verilmesi konusunun müzakeresi, 

 

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı